ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 29-Ι-1967

49-chronia-prin-amp-8230-29-i-1967-2120281

ΝΙΚΟΣ ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πληροφορίας εξ Αμερικής, ο Ελλην σκηνοθέτης κ. Νίκος Ψαχαρόπουλος (φωτογραφία) διωρίσθη διευθυντής του θεάτρου του Ουίλλιαμστοουν [Williamstown Theatre Festival] των Ηνωμένων Πολιτειών διά χρονικόν διάστημα μιας τριετίας, κατά παράβασιν του εθίμου, δεδομένου ότι από του 1955, ότε οργανώθη το εν λόγω θέατρον, ο κ. Ψαχαρόπουλος διωρίζετο κάθε χρόνον, αλλά δι’ ετήσιον μόνον χρονικόν διάστημα. Ο κ. Ψαχαρόπουλος εδήλωσεν ότι η σαιζόν του 1967 θα αρχίση από τας αρχάς Ιουλίου μέχρι τέλους Αυγούστου. Επίσης, ο κ. Ψαχαρόπουλος εδήλωσεν ότι θα αναδιοργανώση την Σχολήν Μαθητευομένων του θεάτρου. […] Ο κ. Ψαχαρόπουλος παραδίδει μαθήματα θεατρικής τέχνης εις Γαίηλ και εις την Λέσχην Σκουαίαρ της Νέας Υόρκης και διευθύνει [σκηνοθετεί] εκπομπάς της Αμερικανικής Τηλεοράσεως. Επίσης διηύθυνε την εκτέλεσιν μελοδραμάτων, μεταξύ των πλέον προσφάτων δε τον «Διάλογον Καρμηλιτισσών». [Σημ. «Φ»: Το αρχείο Ψαχαρόπουλου απόκειται στην The New York Public Library for the Performing Arts.]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ: Λονδίνον, Ιανουάριος.- Ενας ηλεκτρονικός εγκέφαλος θα εγκατασταθή εις τα πρότυπα του Κόνκορντ, του πρώτου εις τον κόσμον υπερηχητικού επιβατικού αεριωθουμένου αεροπλάνου, διά να υπολογίζη και να ενημερώνη συνεχώς τον πιλότον περί της ταχύτητος και του λόγου ανυψώσεως ώστε να τον βοηθή καθ’ όλην την κρίσιμον περίοδον της απογειώσεως.

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑ ΣΕΦΕΡΗ: Κριτική του Ανδρέα Καραντώνη με αφορμή το βιβλίο του Γιώργου Σεφέρη: «Η Αποκάλυψη του Ιωάννη». Μεταγραφή. Σελίδες 192. Εκδόσεις «Ικαρος». Δεκέμβριος 1966.

ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ:  (Από κριτική του Αγγελου Γ. Προκοπίου.) « […] Η Κατράκη ανανεώνει τα υλικά και τις εκφραστικές μεθόδους μιας τέχνης τόσο αγαπητής τον 19ο αιώνα και ανοίγει νέους δρόμους για να προχωρήση και να κερδίση νέες δυνατότητες και νέους τρόπους αισθητικής ζωής. […].»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ: Υπεβλήθη, υπό της Αστυνομίας, μήνυσις, κατά του δημάρχου Καλλιθέας Ι. Γάλλου, διότι προσέλαβεν ως υπάλληλον εις τον Δήμον, άνευ πιστοποιητικού νομιμοφροσύνης, την […] ετών 20.