ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5-IΙ-1967

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Απογευματινή εφημερίς εις έκτακτον έκδοσίν της ανέγραψε πληροφορίας ότι ο ιδρυτής της ΕΡΕ κ. Κ. Καραμανλής κατόπιν εντόνων πιέσεων εκ πολλών πλευρών είναι ενδεχόμενον να αναθεωρήση την στάσιν του έναντι του πολιτικού προβλήματος της Ελλάδος και να επιστρέψη εις Αθήνας προκειμένου να αναλάβη εκ νέου την ηγεσίαν της ΕΡΕ και τον αγώνα κατά τας προσεχείς εκλογάς. Αι πληροφορίαι αυταί εξ ουδεμιάς πηγής επεβεβαιούντο.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου ερωτηθείς ως προς την διαδικασίαν την οποίαν θεωρεί πρόσφορον διά την αντιμετώπισιν του Κυπριακού, εφ’ όσον αντετάχθη εις την σύγκλησιν του Συμβουλίου του Στέμματος –του οποίου μετέχει, εν τούτοις, αύριον ο πατήρ του–, εδήλωσεν τα εξής: «Η Κυβέρνησις Παρασκευοπούλου δεν είναι Κυβέρνησις του λαού, αλλά του Βασιλέως. Και στερείται, επομένως, του δικαιώματος χειρισμού του Κυπριακού. Υπό τας παρούσας συνθήκας, το δικαίωμα χειρισμού έχει μόνον η εθνική αντιπροσωπεία. Αμεσον επομένως καθήκον της Κυβερνήσεως θα ήτο η σύγκλησις της Βουλής διά συζήτησιν του Κυπριακού, κεκλεισμένων των θυρών. Αλλ’ η παρούσα Βουλή δεν εκπροσωπεί το φρόνημα του λαού. Αρα, εθνικόν καθήκον της Κυβερνήσεως είναι η άμεσος διάλυσις της Βουλής και η προσφυγή εις την λαϊκήν ετυμηγορίαν, η οποία θα αναδείξη λαοπρόβλητον Κυβέρνησιν διά τον υπεύθυνον χειρισμόν του μεγάλου εθνικού θέματος. […]. [Σημ. «Φ»: Ο Ανδρέας επιθυμούσε ταχεία εκκαθάριση της πολιτικής καταστάσεως και για να μη δοθεί χρόνος σε όσους επεδίωκαν την άσκηση διώξεως εναντίον του και τη σύλληψή του για τη συνωμοσία του ΑΣΠΙΔΑ.]

ΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ: Συνέντευξη στον Στέλιο Ι. Αρτεμάκη.

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ: Αναφορά στον ποιητή και το έργο του με αφορμή τον Β΄ τόμο της έκδοσης Σαββίδη.

ΛΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ: Το Εθνικόν Θέατρον […] παρουσιάζει την προσεχή Πέμπτην [9 Φεβρουαρίου 1967] το έργον της Ελληνίδος συγγραφέως κ. Λούλας Αναγνωστάκη «Συναναστροφή», που θα αναβιβασθή κατά σκηνοθεσίαν Λ. Τριβιζά, σκηνογραφία και ενδυμασίας Γ. Καρύδη και μουσικήν Χρ. Λεοντή. Εμφανίζονται οι ηθοποιοί Ελένη Χατζηαργύρη, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Στ. Βόκοβιτς, Ελ. Ζαφειρίου, Ρ. Μυράτ, Ζ. Τσάπελης, Ν. Παπακωνσταντίνου και Κ. Καστανάς.