ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8/9-II-1967

09s2filistwr1

HENRY MORGENTHAU: Πόκιπσυ (Νέα Υόρκη), 7.- Απεβίωσε χθες την νύκτα ενταύθα εις ηλικίαν 75 ετών ο Χένρυ Μόργκενταου, όστις διετέλεσεν υπουργός Οικονομικών του Φρ. Ρούσβελτ και του Χ. Τρούμαν. [Σημ. «Φ»: Ο Μόργκενταου το 1944 διατύπωσε το φερώνυμο σχέδιο με το οποίο πρότεινε την εξουθένωση της ηττωμένης Γερμανίας, τη διαίρεσή της σε ανεξάρτητα κρατίδια, χωρίς βαριά βιομηχανία, και την εξαναγκαστική μετατροπή της σε αγροτική οικονομία της προβιομηχανικής εποχής. Σχέδιο ανέφικτο, καθώς θα προκαλούσε σημαντικό γεωπολιτικό κενό που θα ευνοούσε τη Σοβιετική Ενωση.]

ΒΙΕΤΝΑΜ: Ουάσιγκτων, 8.- Οι Αμερικανοί αρμόδιοι οι έχοντες την ευθύνην του πολέμου εις το Βιετνάμ, ενώ λαμβάνουν υπ’ όψιν τας πιθανάς επιπτώσεις των προσπαθειών ειρηνεύσεως, παρακολουθούν με προσοχήν την συμπεριφοράν των κομμουνιστών κατά την αρξαμένην χθες τετραήμερον εκεχειρίαν και τονίζουν ότι υπάρχουν πολλαί εκδοχαί διά το άμεσον μέλλον. Βάσις, λέγουν, της γενικής πολιτικής της Αμερικής είναι να επιζητήση αύτη τερματισμόν του πολέμου ή διά συνομιλιών ειρήνης ή δι’ αποκλιμακώσεως του αγώνος χωρίς συμφωνίαν επίσημον ή με συνδυασμόν και των δύο. Τα εκ Σαϊγκόν τηλεγραφήματα αναφέρουν ότι οι κρότοι των πυροβόλων αντεκατεστάθησαν από τα εκρηγνυόμενα πυροτεχνήματα διά τον εορτασμόν του νέου [σεληνιακού] έτους και από τας δύο πλευράς. Κατά την διάρκειαν της τετραημέρου ανακωχής έν και ήμισυ εκατομμύριον οπλίται ανέστειλαν τας πολεμικάς των επιχειρήσεις, ως επίσης ανεστάλησαν και οι από αέρος βομβαρδισμοί.

ΤΑΛΜΠΟΤ ΣΤΟΝ ΥΦ. ΑΜΥΝΗΣ: Ο εν Αθήναις πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Φ. Τάλμποτ ανήλθε χθες εις το Πεντάγωνον και επεσκέφθη τον υφυπουργόν Εθνικής Αμύνης κ. Κ. Χουρδάκην. Η επίσκεψις είχε καθαρώς εθιμοτυπικόν χαρακτήρα.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΝΑΝΟΥ: Διά Βασιλικού Διατάγματος προάγονται εις τον βαθμόν συνταγματάρχου οι κάτωθι αξιωματικοί του στρατού: […] Γ. Μπονάνος, […], Ι. Λαδάς, […].

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Η δεκάτη συναυλία της Δημοτικής Συμφωνικής Πειραιώς δίδεται σήμερον [8 Φεβρουαρίου 1967] εις το εκεί Δημοτικόν Θέατρον, με έργα Μ. Θεοδωράκη. Ο συνθέτης θα ομιλήση αύριον […] εις την αυτήν αίθουσαν, διά την «Ενάτην Συμφωνίαν» του Μπετόβεν.