ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11-IΙ-1967

11s2filistwr

ROBERT J. MCLOSKEY: Ουάσιγκτων, 10.- Ο εκπρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Μακλόσκυ εδήλωσεν ότι ο ταχύς ανεφοδιασμός των κομμουνιστικών δυνάμεων κατά την διάρκειαν της εκεχειρίας δεικνύει ότι αι Κυβερνήσεις του Ανόι και του Πεκίνου δεν ενδιαφέρονται ειλικρινώς διά την ειρηνικήν διευθέτησιν του πολέμου. Η ανωτέρω δήλωσις, εν συνδυασμώ με τας πληροφορίας εκ Σαϊγκόν ότι κατά την εκεχειρίαν μεγάλαι ποσότητες στρατιωτικού υλικού μετεφέρθησαν εις το Βόρειον Βιετνάμ, αφήνει να εννοηθή ότι αι αμερικανικαί επιθέσεις θα ενταθούν αύριον το απόγευμα, μετά τον τερματισμόν της εκεχειρίας [διά το σεληνιακόν νέον έτος]. Ως εδηλούτο σήμερον εξ αμερικανικής πηγής εις Σαϊγκόν, αι ειδικαί υπηρεσίαι υπολογίζουν ότι υλικόν, αναμφιβόλως στρατιωτικόν, βάρους 40.000 τόννων, θα μεταφερθή κατά το 4ήμερον της εκεχειρίας εις Βόρειον Βιετνάμ και Λάος. Τα αμερικανικά αεροπλάνα επεσήμαναν κατά το τριήμερον περί τα 1.500 φορτηγά οχήματα και περί τα 1.000 πλοιάρια παντοειδούς χωρητικότητος να κατευθύνονται προς το Βόρειον Βιετνάμ με πλήρες φορτίον. [Σημ. «Φ»: Ο Μακλόσκυ από το 1978 έως το 1981 διετέλεσε πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και για μικρό διάστημα, 1973-1974, στην Κύπρο.]

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Μιλάνον, 10.- Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Τωμαδάκης συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων ξένων καθηγητών εις τους οποίους το Πανεπιστήμιον του Μιλάνου απένειμε τον τίτλον του επιτίμου διδάκτορος.

ΧΑΝΣ ΜΑΓΚΝΟΥΣ ΕΝΤΣΕΝΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Αύριον έρχεται εις Αθήνας, δι’ ολιγοήμερον επίσκεψιν, ο γνωστός Γερμανός ποιητής και συγγραφεύς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ, μέλος της «Ομάδος των 47». Προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Γκαίτε, θα διαβάση ποιήματά του εις την γερμανικήν και την γαλλικήν μεθαύριον […]. Θα επακολουθήση συζήτησις, εις την οποίαν θα μετάσχουν, από ελληνικής πλευράς, η κ. Ηρώ Λάμπρου και οι κ.κ. Θ. Φραγκόπουλος, Τ. Σινόπουλος και Τ. Πατρίκιος, με θέμα «Οι ποιηταί και τα προβλήματα της εποχής των».

Μ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ: «Τα ταχυδρομικά τέλη εν Ελλάδι από της ιδρύσεως του Ελληνικού Ταχυδρομείου (1829) μέχρι του 1900». Εκδοσις «Φιλοτελικής Ελλάδος». Αθήναι 1967.

Δ. ΔΑΝΙΚΑΣ: Το μονόπρακτον του Χάρολντ Πίντερ «Ενας ασήμαντος πόνος» θα παιχθή μεθαύριον […] εις το Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς […] κατά σκηνοθεσίαν Δ. Δανίκα και Μ. Μούζα, σκηνογραφίαν Χρ. Γιαταγάνα και μουσικήν Λ. Βλαβιανού. […].