ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 15-16-ΙΙ-1967

s2filistor

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΗ:  (Από πρωτοσέλιδον σχόλιον της «Κ», 15-2-1967.) «Ο πρόεδρος των μη διαλυθέντων δυστυχώς εγκαίρως Λαμπράκηδων κ. Θεοδωράκης, παρούσης αντιπροσωπείας του κ. Γεωργίου Παπανδρέου εκ τεσσάρων βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου και της ηγεσίας της ΕΔΑ και ύβρισε και εσυκοφάντησε προχθές και παρέβη το Σύνταγμα, περιλαβών εις τας ύβρεις και τας συκοφαντίας του τον Βασιλέα [Κωνσταντίνον] και την Βασίλισσαν Μητέρα [Φρειδερίκην], εις την οποίαν απέδωσε και τον φόνον του Λαμπράκη και σχέδιον δολοφονίας του κ. Θεοδωράκη. Πολλά προκύπτουν εξ αυτής της ομιλίας του κ. προέδρου των Λαμπράκηδων, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι κομμουνιστής. Το πρώτον είναι η ποινική του ευθύνη, η οποία φαλκιδεύεται, βεβαίως, από την βουλευτικήν του ασυλίαν. Ουχί όμως εάν η ΕΡΕ επιμείνη εις το να αχθή αμέσως εις την Βουλήν αίτησις περί άρσεως της ασυλίας του εν λόγω βουλευτού, πράγμα το οποίον είναι το αυτονόητον ιδικόν της καθήκον. […].»
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΚΥΝΗΓΙΟΝ: Θεσσαλονίκη, 15.- Η σημερινή τρίτη ημέρα του βασιλικού κυνηγίου εις την νησίδα του Γιαούρ Αντά υπήρξεν η πλέον αποδοτική. Την πρωίαν υπό των υψηλών κυνηγών εφονεύθησαν 46 αγριόπαπιες και το απόγευμα 242 φαλαρίδες.
ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑ: Αγκυρα, 15.- Εις το Γενικόν Επιτελείον και εις το υπουργείον Εξωτερικών συνεκροτήθησαν χθες και σήμερον αλλεπάλληλοι συσκέψεις επί του κυπριακού ζητήματος ενώ ταυτοχρόνως ετέθησαν εις κατάστασιν συναγερμού τα κυριώτερα αεροδρόμια της Τουρκίας λόγω της κορυφουμένης εντάσεως των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΘΑ ΝΙΚΗΣΩΜΕΝ! Την ακράδαντον πίστιν του ότι η ΕΡΕ θα νικήση, κατά τας εκλογάς, διεδήλωσε χθες [15-2-1967] ο κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ομιλών εις πρόγευμα που παρέθεσαν προς τιμήν του οι εν Αθήναις ξένοι ανταποκριταί.
ΣΕΦΕΡΗΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΑΒΑΝΙΝΙ: Εις την σειράν των Τετραδίων διά την Νεοελληνικήν Ποίησιν, εκδιδομένων υπό του Σικελικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Παλέρμου, εξεδόθη τελευταίως το 1ον τεύχος το οποίον περιλαμβάνει δώδεκα ποιήματα του Σεφέρη, μεταφρασμένα εις τα ιταλικά υπό του καθηγητού κ. Μπρούνο Λαβανίνι. Αι μεταφράσεις αυταί είχαν προηγουμένως δημοσιευθή χωριστά εις ιταλικά περιοδικά.