ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19-II-1967

ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ: Σειρά στοιχείων περιελθόντων εις γνώσιν των [ελληνικών] αρχών ασφαλείας επιβεβαιούν κατά τρόπον αναμφισβήτητον τους εξοπλισμούς της Τουρκίας, υπό της Δυτικής Γερμανίας, διά πολεμικού υλικού μη ανήκοντος εις τον τυποποιημένον οπλισμόν του ΝΑΤΟ. Η μεταφορά του υλικού προς Τουρκίαν εγένετο διά φορτηγών πλοίων της Δυτικής Γερμανίας, τα οποία μάλιστα διήλθον εκ του λιμένος Πειραιώς. Συγκεκριμένως, την 5ην τρέχοντος κατέπλευσεν εις Πειραιά το υπό γερμανικήν σημαίαν φορτηγόν «Γκούντα» και διεπιστώθη ότι δι’ αυτού μετεφέρετο πολεμικόν υλικόν εκ Δυτ. Γερμανίας εις Τουρκίαν. Η ανακάλυψις εγένετο τυχαίως μετά την διάρρηξιν υπό λιμενεργατών ενός ευμεγέθους κιβωτίου. […] Το εν λόγω πολεμικόν υλικόν δεν ανήκει εις τον εκποιούμενον οπλισμόν, όστις χρησιμοποιείται υπό των μονάδων των εντεταλμένων εις τον ΝΑΤΟ. Είναι βελγικής προελεύσεως και μεταχειρισμένον […] Περιλαμβάνει 39,2 τόννους οπλοπολυβόλων, 14,5 τόννους ανταλλακτικών […] και άλλο υλικόν ικανόν να εξοπλίση μίαν σημαντικήν στρατιωτικήν μονάδα. […] Εκ των ανωτέρω δύο περιπτώσεων προκύπτει κατά τρόπον αναμφισβήτητον ότι η Τουρκία συγκροτεί στρατιωτικάς μονάδας υπό εθνικόν έλεγχον μη υπαγομένας εις το ΝΑΤΟ, με σκοπόν να τας χρησιμοποιήση εν δεδομένη στιγμή επιθετικώς εναντίον της Κύπρου. Πέραν τούτου όμως, σύμφωνα με σοβαράς ενδείξεις, μέρος του υλικού διοχετεύεται κρυφίως εις Κύπρον προς εξοπλισμόν των Τουρκοκυπρίων. […].

ΧΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: Ουασιγκτών, 18.- Ως τηλεγραφεί το αμερικανικόν πρακτορείον ειδήσεων Ηνωμένος Τύπος, η Λύντα Μπερντ Τζόνσον παρέθεσε χθες την εσπέραν εις την ανατολικήν αίθουσαν του Λευκού Οίκου χορευτικόν γεύμα προς τιμήν της πριγκιπίσσης Ειρήνης της Ελλάδος. Παρευρίσκοντο εις την δεξίωσιν πολυάριθμοι, άγαμοι – «υποψήφιοι», αλλά από τας τάξεις αυτών απουσίαζεν ο ιδιαίτερος φίλος της (της Λύντα), ηθοποιός κινηματογράφου Τζωρτζ Χάμιλτον. Το Χόλλυγουντ εν τούτοις εξεπροσωπείτο από τον Γουώρρεν Μπήτυ, είδωλον και αυτός των Αμερικανών «τηνέητζερς». Η θυγάτηρ του Αμερικανού προέδρου είχε προηγουμένως συναντήσει τόσον εις την Ουασιγκτώνα όσον και εις τας Αθήνας την πριγκίπισσαν Ειρήνην.

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΩΝ: «Ψέξανε κάποτε τον Γιάννη Σφακιανάκη γιατί δεν περιορίστηκε στην αφηγηματική πεζογραφία που είναι και το φόρτε του, αλλά έγραψε και ποιήματα και δοκίμια και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Τι ανοησία! Σάμπως είναι δυνατό να χωρίσει κανείς το Λόγο ως το βάθος και να φτιάξει τα “στεγανά διαμερίσματα” των ειδών. Ο Λόγος χωρίζεται μόνο στην επιφάνεια, από τους Γραμματικούς και τους μαθηματικούς, για να βρίσκονται σε δουλειά. […].»