ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 25-II-1967

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εισαγγελεύς και ανακριτής προτείνουν την άρσιν της ασυλίας των βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου κ.κ. Α. Παπανδρέου και Π. Βαρδινογιάννη με την κατηγορίαν της συμμετοχής εις συνωμοσίαν προς εκτέλεσιν πράξεων εσχάτης προδοσίας. Η ανωτέρω δικαστική ενέργεια, καίτοι ανεμένετο μετά τας καταθέσεις των μαρτύρων εις το Στρατοδικείον [υπόθεσις ΑΣΠΙΔΑ], προεκάλεσε ζωηροτάτην αίσθησιν εις τους πολιτικούς κύκλους. […] Εκ μέρους της ΕΡΕ και της ηγεσίας της Ενώσεως Κέντρου ουδεμία αντίδρασις εσημειώθη. Ο αρχηγός της Ε.Κ. [Γεώργιος Παπανδρέου], ο οποίος επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του υιού του, εζήτησεν όπως λάβη γνώσιν του περιεχομένου ολοκλήρου του σχετικού φακέλλου, ο οποίος θα τεθή υπ’ όψιν της αρμοδίας κοινοβουλευτικής επιτροπής. […] Ο κ. Α. Παπανδρέου εις μακράς δηλώσεις του μετατοπίζει το θέμα επί του πολιτικού πεδίου και επιτίθεται με δριμύτητα ευθέως εναντίον του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης ο κ. Π. Βαρδινογιάννης εδήλωσεν ότι παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος. [Σημ. «Φ»: Η κίνησις αυτή ήταν ενισχυτική της επιδιώξεως ιθυνόντων κύκλων διά την διαμόρφωσιν κλίματος που θα καθιστούσε δικαιολογημένην την επιβολήν του στρατιωτικού νόμου με εκ των υστέρων έγκρισιν υπό της Βουλής πολλά μέλη της οποίας θα είχαν φυλακισθεί ή εκτοπισθεί βάσει του στρατιωτικού νόμου. Τους επρόλαβεν όμως ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ώστε και δεν εξετέθησαν… Ο ανακριτής ήταν ο Σωκράτης Σωκρατείδης, πρόσωπο μοιραίο για τον Ανδρέα καθώς πρωταγωνίστησε και στη δίωξή του –με τη σύμπραξη του ΚΚΕ και της ΕΑΡ– το 1989. Αποκαλυπτικό είναι εν προκειμένω το δυσεύρετο σήμερα βιβλίο του Λευτέρη Παπαδόπουλου «Το βρώμικο ’89».]

THE AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS: Παρουσία του Βασιλέως Kωνσταντίνου, ειδικών επιστημόνων και αρχαιοφίλων έγιναν χθες εις την Αμερικανικήν Σχολήν Αθηνών ανακοινώσεις υπό του διευθυντού της καθηγητού Χένρυ Ρόμπινσον διά τα αποτελέσματα και πορίσματα των τελευταίων αμερικανικών ανασκαφών εις Κεγχρεάς, Σαμοθράκην, Κέαν και Αγοράν Αθηνών. Ακολούθως ο διευθυντής των ανασκαφών της Κορίνθου και του Πόρτο Χέλι αρχιτέκτων αρχαιολόγος Τσαρλς Ουΐλλιαμς ωμίλησε περί των ανασκαφών της τελευταίας περιόδου. […].

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ: Σειρά επιφυλλίδων του με τίτλο «Προβλήματα προς λύσιν». Στη συγκεκριμένη ημερομηνία αναφέρεται στον Ν. Δ. Καρούζο και στον Κώστα Στεργιόπουλο.