ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 28.ΙI.1967

s13_filistor

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Νέα Υόρκη, 27. (Του ανταποκριτού μας Σ. Κοντομήτρου).- Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, ερωτηθείς επί πληροφοριών περί συναντήσεών του μετά διαφόρων προσωπικοτήτων του πολιτικού και τραπεζικού κόσμου, είπεν ότι θα συναντηθή μόνον με ωρισμένους φίλους του και εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται να συζητήση τα ελληνικά πολιτικά πράγματα.

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΠΟΥΝΤΑ ΝΤΕΛ ΕΣΤΕ: Ουασιγκτών, 27.- Ο πρόεδρος Τζόνσον επεβεβαίωσε σήμερον ότι θα μετάσχη της διασκέψεως κορυφής των αρχηγών κρατών της αμερικανικής ηπείρου. Η διάσκεψις θα συνέλθη την 12, 13 και 14 Απριλίου εις Πούντα ντελ Εστε της Ουρουγουάης.

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ: Βαρσοβία, 27.- Η διάσκεψις των ευρωπαϊκών κομμουνιστικών κομμάτων διά την ασφάλειαν της Ευρώπης θα συνέλθη εις Κάρλοβι Βάρι της Τσεχοσλοβακίας από της 24ης μέχρι της 27ης Ιουλίου.

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΚΑΤΑ ΜΙΝΩΤΗ:  (Από κριτική για την παράσταση του «Μάκβεθ» στο Εθνικό σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή.) «Η παράστασις του “Μακμπέθ” υπήρξε στις λεπτομέρειες ικανοποιητική και στα κύρια, δηλαδή στα καίρια, μετρία. Και επειδή τα καίρια καθορίζουν την επιτυχία μιας παραστάσεως, η προχθεσινή του “Βασιλικού” υπήρξεν ατυχής. Ατυχής και από απόψεως συλλήψεως του πνεύματος της σαιξπηρικής τραγωδίας, αλλά και από απόψεως υποκριτικής. […] Επίδειξις πλανοδίων αρκουδιαρέων με τα καλώς γυμνασμένα τετράποδά των θα είχεν ασφαλώς περισσότερες πιθανότητες υποβολής από αυτό το δυσπεριγράπτως κωμικόν θέαμα που αντίκρυσαν προχθές οι θεαταί του “Βασιλικού” και που, καθώς έχω πληροφορηθή, έχει απασχολήση πολύν από τον μόχθον του σκηνοθέτου της παραστάσεως, προσπαθούντος ίσως να συναγωνισθή ανάλογα αθλήματα κακού γούστου που έχει παρακολουθήση σε σαιξπηρικές παραστάσεις του εξωτερικού. […].» [Σημ. «Φ»: Ο Μινωτής απάντησε στον Χουρμούζιο από άλλη εφημερίδα και στην ανταπάντηση του Χουρμούζιου ανεφέρετο ότι γι’ αυτά που γράφει ο Μινωτής περί «Μακμπέθ», «αρμόδιοι είναι οι εκκενωταί βόθρων»… Αλλά περί αυτού, προσεχώς.]

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ: Μεθαύριον […] θα δοθή εις τας αιθούσας του Λυκείου των Ελληνίδων λαογραφικόν μάθημα υπό της κ. Αικατερίνης Κακούρη με θέμα «Εκστασιακές λατρείες».

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΤΑΤΑΚΗΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Β. Ν. Τατάκη: «Λογική». Μελέτη. Σχ. 8ον. Σελ. 244. Θεσσαλονίκη 1966.