ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 26-II-1967

s2filistor--3

Ο ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΝ: Εις νέαν φάσιν ηυξημένης ρευστότητος εισήλθεν από χθες η πολιτική κατάστασις. Πρόθεσις αμέσου δημιουργίας κυβερνητικής κρίσεως δεν εξεδηλώθη, παρά τας αντιθέτους προβλέψεις, από καμμίαν πλευράν. Αλλ’ η ατμόσφαιρα εντάσεως, η οποία επικρατεί, μετά την χθεσινήν απόφασιν της κοινοβουλευτικής ομάδος της Ενώσεως Κέντρου να ταχθή κατά της άρσεως της ασυλίας των δύο βουλευτών [Ανδρέα Γ. Παπανδρέου και Παύλου Βαρδινογιάννη διά την υπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ] και να επιδιώξη γενικήν συζήτησιν περί ΑΣΠΙΔΑ, εις την Βουλήν, προεκάλεσεν ανησυχίας. Το σκηνικόν της πολιτικής μας ζωής μετεβλήθη, ως ανέφερε και ο αρχηγός της ΕΡΕ εις δήλωσίν του. Και ευρισκόμεθα ήδη, κατά τον κ. Παναγιώτην Κανελλόπουλον, ενώπιον νέων δεδομένων, με αγνώστους μέχρι στιγμής επιπτώσεις. […] Ο πρόεδρος του Φιλελευθέρου Δημοκρατικού Κέντρου κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, εις δήλωσίν του, ωμίλησε περί επικειμένου αδιεξόδου και εζήτησεν από τους αρχηγούς της ΕΡΕ και της Ε.Κ. να δώσουν διέξοδον το ταχύτερον, πριν ή ο τόπος γνωρίση εκ νέου ανωμαλίαν. Ο κ. Κανελλόπουλος επεσήμανε ότι αι ηθικώς απαράδεκτοι απειλαί του υιού του αρχηγού της Ε.Κ. κατά του ανωτάτου άρχοντος αποτελούν απροκάλυπτον πρόκλησιν βαθείας εις την χώραν ανωμαλίας. [Σημ. «Φ»: Ο Κανελλόπουλος είχε προβλέψει ότι ίσως θα υπήρχε δευτέρα φάσις εις τας πολιτικάς εξελίξεις, εννοών την ανάθεσιν της πρωθυπουργίας εις τον ίδιον.

Οι κατηγορίες κατά Ανδρέα Παπανδρέου και Παύλου Βαρδινογιάννη και το αίτημα άρσεως της ασυλίας των ενίσχυε τον πολιτικό χαρακτήρα της διαμάχης για τον ΑΣΠΙΔΑ και μετέθετε το κέντρο βάρους εκτός του Στρατοδικείου. Με δεδομένη δε και την κεκλεισμένων των θυρών κατάθεσιν του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Τσολάκα που χαρακτήρισε σκευωρία την υπόθεσιν, η Ενωσις Κέντρου είχε έρεισμα διά να φέρει το ζήτημα εις την Βουλήν των Ελλήνων. Τελικώς, ο ανώτατος άρχων δεν επλήγη από τον Ανδρέα. Επλήγη από τους συνταγματάρχας. Αυτοί ανέτρεψαν τον Κανελλόπουλον και τρομοκράτησαν τον Κωνσταντίνο που υπέκυψε –πριν εκδιωχθεί– στον εμπειροπόλεμο αρχιπραξικοπηματία Παπαδόπουλο, ο οποίος και κατέστη δικτάτωρ αντί του φερομένου ως έχοντος και τέτοια φιλοδοξία Κανελλόπουλου, ο οποίος ωστόσο επολιτεύθη κατέναντι της Δικτατορίας σθεναρώς όσον κανείς άλλος πολιτικός.]