ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 9-IV-1967

Ο ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΩΣ ΛΑΪΚΙΣΤΗΣ: Ο υπουργός Συντονισμού κ. Παναγιώτης Πιπινέλης, ομιλών χθες προς τους αντιπροσώπους του Τύπου, είπεν ότι […] η Κυβέρνησις θα επιδιώξη την εξασφάλισιν της οικονομικής και νομισματικής σταθερότητος, παραλλήλως δε και την ικανοποίησιν των αιτημάτων των εργαζομένων, εν τω πλαισίω των οικονομικών δυνατοτήτων και χωρίς αι οιαιδήποται αναγκαίαι παροχαί να αποτελούν επηρεασμόν της οικονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως λόγω της προεκλογικής περιόδου. Ο κ. Πιπινέλης διηυκρίνησεν επί τη ευκαιρία, ότι η απόφασις της Κυβερνήσεως διά την καταβολήν ηυξημένου δώρου του Πάσχα εις τους εργαζομένους, βάσει των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών, εγένετο υπό το ανωτέρω πνεύμα και κατόπιν της διαπιστώσεως, ότι η αύξησις του εργατικού εισοδήματος είναι μικροτέρα του ρυθμού αυξήσεως του εθνικού εισοδήματος και της παραγωγικότητος, της τοιαύτης δε αυξήσεως δεν θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις εις την οικονομίαν. […] Περαιτέρω ο κ. Πιπινέλης […] είπεν ότι την προσεχή Πέμπτην θα επιληφθή της εξετάσεως των αγροτικών θεμάτων, εν συνεχεία δε θα εξαγγελθούν και σχετικαί κυβερνητικαί αποφάσεις. [Σημ. «Φ»: Η κυβέρνηση Κανελλοπούλου απεφάσισε, μετά από εισήγηση του υπουργού Γεωργίας Ευαγγέλου Αβέρωφ, την αύξηση των αγροτικών συντάξεων κατά 65%-80% και την ρύθμιση των αγροτικών χρεών με διπλασιασμό του χρόνου εξοφλήσεως από πέντε σε δέκα έτη. Ηταν όμως η 20ή Απριλίου 1967 και δεν πρόλαβε. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι επί πρωθυπουργίας του «σκληρού» Πιπινέλη καθιερώθηκε, εν όψει εκλογών, το επίδομα αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους και η κυβέρνηση Παπανδρέου το επεξέτεινε σε όλους τους εργαζομένους.]

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ»: Η Δημοτική Συμφωνική και η Χορωδία Πειραιώς δίδουν αύριον συναυλίαν εις το θέατρον «Κεντρικόν», με το λαϊκόν ορατόριον «Αξιον εστί» του κ. Μ. Θεοδωράκη, που θα εκτελεσθή υπό την διεύθυνσιν του ιδίου. Μετέχουν επίσης οι ηθοποιοί Μ. Κατράκης και Θ. Δημήτριεφ, και ο τραγουδιστής Γρ. Μπιθικώτσης.

ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ: Αύριον Δευτέραν 8.30 μ.μ. θα ομιλήση εις το φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιώς ο κ. Μ. Αυγέρης, με θέμα: «Διονύσιος Σολωμός».