ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11/12-IV-1967

49 χρόνια πρίν… 11/12-IV-1967

ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ: ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ! Ο υπουργός Παιδείας και Προεδρίας της Κυβερνήσεως κ. Γρηγόριος Κασιμάτης, ομιλών χθες την εσπέραν [10 Απριλίου 1967] εις συνεστίασιν φίλων του, εις το ξενοδοχείον «Μεγάλη Βρεταννία», είπεν [μεταξύ άλλων]: «Πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι δεν θα κυβερνήση το πεζοδρόμιον ούτε το βράδυ των εκλογών, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Την τάξιν, τους θεσμούς και την δημοκρατίαν θα προστατεύσουν ο λαός, ο οποίος θα δώση την πλειοψηφίαν εις την ΕΡΕ, και το κράτος, το οποίον με την Κυβέρνησιν Κανελλοπούλου θα αποκατασταθή εις όλην του την έκτασιν μέχρι των εκλογών. Τους θεσμούς και την δημοκρατίαν θα προστατεύσουν, επίσης, αι ένοπλοι δυνάμεις. Θα ορισθή δε Κυβέρνησις που θα υποδείξη, βάσει του οριστικού εκλογικού αποτελέσματος, το αρμόδιον όργανον της Πολιτείας, ο Βασιλεύς. Και την Κυβέρνησιν αυτήν θα ψηφίση η Βουλή. […]». [Στην φωτογραφία, ο καθηγητής Γρηγόριος Κασιμάτης με τον Στυλιανό Παττακό, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.]

ΑΝΔΡΕΑΣ: ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ! Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, εις μήνυμά του προς την ΕΔΗΝ Πειραιώς […], επαναλαμβάνων τα περί εκτροπής από το πολίτευμα και εκμοναρχισμού της χώρας, ομιλεί περί «καραμανλικού παρακράτους, κομματικού οργίου και διασπαθίσεως του δημοσίου χρήματος» εις παροχάς!

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ: Βηρυτός, 11.- Η Συρία και η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία [Αίγυπτος] ήρχισαν σήμερον μυστικάς συνομιλίας εις την Δαμασκόν καθ’ ον χρόνον κυκλοφορούν ενταύθα πληροφορίαι ότι τα δύο αυτά αραβικά κράτη καταστρώνουν τώρα σχέδιον κοινής στρατηγικής εναντίον του Ισραήλ. Οι παρατηρηταί της Βηρυτού τονίζουν ότι η εις μεγάλην κλίμακα αερομαχία και η παραμεθόριος συμπλοκή μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, την παρελθούσαν Παρασκευήν [7 Απριλίου 1967], οδηγούν και πάλιν τα δύο κράτη εις στενήν επαφήν μετά μακράν περίοδον ψυχρών σχέσεων. [Σημ. «Φ»: Ο πόλεμος ξέσπασε στις 5 Ιουνίου 1967 και έληξε στις 10 με νίκη των Ισραηλινών και σημαντικά εδαφικά κέρδη.]