ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 18.ΙV.1967

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ Ι: Λονδίνον, 17.- Οι «Τάιμς» εις ανταπόκρισίν των εξ Αθηνών αναφέρουν ότι [….] υπάρχουν δεξιοί τινές και στρατιωτικοί κύκλοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η υπονόμευσις των μονίμων θεσμών της Ελλάδος έχει ήδη προχωρήσει πάρα πολύ και ότι χρειάζεται, εάν παρουσιασθή ανάγκη, περισσοτέρα ενεργός δράσις.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΙΙ: Νέα Υόρκη, 17.- Ο έκτακτος απεσταλμένος της εφημερίδος «Τάιμς της Νέας Υόρκης» κ. Ρίτσαρντ Ηντερ, εις ανταπόκρισίν του εξ Αθηνών, αναφέρει […]: «Παρά την καταφανή απροθυμίαν του Βασιλέως όπως αποστή των συνταγματικών μεθόδων, μία εκστρατεία εκ μέρους των Παπανδρέου εναντίον της μοναρχίας, κατά πάσαν πιθανότητα, θα ενισχύση τα επιχειρήματα εκείνων οι οποίοι λέγουν εις τον Βασιλέα ότι, εφ’ όσον διακυβεύεται η μοναρχία, οιαιδήποτε μέθοδοι είναι δικαιολογημέναι διά να κρατηθή η Ενωσις Κέντρου μακράν της εξουσίας».

SURVEYOR 3: Πασαντένα, 17.- Το διαστημόπλοιον «Σερβέγιορ 3» εξετοξεύθη επιτυχώς σήμερον από το Ακρωτήριον Κέννεντυ [και] κατευθύνεται προς την Σελήνην εις το έδαφος της οποίας θα πραγματοποιήση υψίστης σημασίας μελέτας.

ΔΙΚΗ «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ»: Ενώπιον του Μικτού Κακουργιοδικείου ήρχισε χθες η δίκη του εκδότου της εφημερίδος «Ελευθερία» κ. Πάνου Κόκκα, κατηγορουμένου διά συκοφαντικήν δυσφήμησιν του πρωθυπουργού Παναγιώτη Κανελλοπούλου και της κ. Ελένης Βλάχου – Λούνδρα. […].

ΟΙ «ΡΟΛΛΙΝΓΚ ΣΤΟΟΥΝΣ» ενεφανίσθησαν χθες το βράδυ εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού, όπου έδωσαν την αναγγελθείσαν συναυλίαν των υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων. Την παρηκολούθησαν περίπου 10.000 θεαταί […] Εγιναν έξαλλοι σκηναί, εκάησαν πυροτεχνήματα […] και η συναυλία διεκόπη τελικώς λόγω επεισοδίου […] μεταξύ ενός εκ των βοηθών των «Ρόλλινγκ» […] και εικοσάδος περίπου αστυνομικών.

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ: Την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016, ο Φιλίστωρ τερματίζει την αναδρομή του στο 1967, καθώς «Η Καθημερινή», λόγω του πραξικοπήματος των συνταγματαρχών, διέκοψε την έκδοσή της. Από την επομένη, 22 Απριλίου 2016, αρχίζουν οι αναδρομές στις αντίστοιχες ημερομηνίες του 1936. Πρόκειται για μια περίοδο με εξαιρετικό ελληνικό –και κυρίως διεθνές– ενδιαφέρον, καθώς η Ευρώπη, και εν τέλει το μεγαλύτερο τμήμα της ανθρωπότητας, ωδηγείτο σταδιακά στον Πόλεμο. Ο Φιλίστωρ ευελπιστεί ότι θα συνεχίζει τις επιλογές του, κατά τις δυνάμεις του και την κρίση του, στο πνεύμα των έως τώρα 24 ετών καθημερινής παρουσίας του σε αυτή τη στήλη. 
Μ.Ν.Κ.