ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18/19-IV-1967

«ΝΥΤ» ΠΕΡΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Νέα Υόρκη, 18.- Οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» εις σχόλιόν των επί της πολιτικής καταστάσεως εις την Ελλάδα γράφουν ότι οι πολιτικοί ελιγμοί του Βασιλέως Κωνσταντίνου εδημιούργησαν εις την Ελλάδα ακριβώς την κατάστασιν εκείνην που επεθύμει ούτος να αποφύγη, την διεξαγωγήν εκλογών υπό συνθήκας που θα ηδύναντο να επισπεύσουν μίαν επικίνδυνον πόλωσιν των πολιτικών δυνάμεων και θα ηυνόουν εκείνους που είναι χλιαροί έναντι της μοναρχίας γενικώς και μη φιλικοί έναντι του ιδίου προσωπικώς. […] Ο Βασιλεύς είχε λόγους να ανησυχή διά την στάσιν της Κυβερνήσεως Παπανδρέου και διά τον ασταθή υιόν του Ανδρέαν, είτε ούτος ανεμίχθη είτε όχι εις την υπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ. Εν τούτοις ο Βασιλεύς ευρίσκεται τώρα εις δυσχερή θέσιν, διότι η μόνη λύσις εναντίον επανόδου του Παπανδρέου εις την Κυβέρνησιν δυνατόν να ήτο μία στρατιωτική δικτατορία. Αυτή όμως δεν είναι λύσις αποδεκτή και ο Βασιλεύς πρέπει να το γνωρίζη.

ΚΟΚΚΑΣ: ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ»! Ενώπιον του Μικτού Κακουργιοδικείου ήρχισε χθες η δίκη του εκδότου της εφημερίδος «Ελευθερία» κ. Πάνου Κόκκα, κατηγορουμένου διά συκοφαντικήν διά του Τύπου δυσφήμησιν του [εν τω μεταξύ] πρωθυπουργού κ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου και της εκδότιδος των εφημερίδων «Η Καθημερινή» και «Μεσημβρινή» κ. Ελένης Βλάχου-Λούνδρα. Ο κ. Κόκκας είχε δημοσιεύσει κείμενον που ενεφάνισεν ως «μνημόνιον» δήθεν συνομιλίας μεταξύ του κ. Κανελλοπούλου, της κ. Ελένης Βλάχου και του κ. Δ. Μπιτσίου [όπου ο πρώτος εφέρετο να λέει ότι στις εκλογές «θα πιέσωμεν εν ανάγκη και με τον στρατόν»]. Ερωτηθείς ο κ. Κόκκας κατά την δίκην, ωμολόγησε διαψεύδων παλαιοτέρας δηλώσεις του: «Δεν έχω να προσκομίσω κανένα έγγραφον». [Σημ. «Φ»: Το 2008 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανέφερε ότι το κείμενο του «μνημονίου» είχε παραδώσει στον ίδιο δημοσιογράφος, του οποίου δεν απεκάλυψε το όνομα, και αυτός το παρέδωσε στον Κόκκα. Σύμφωνα με πηγή του «Φ» ο δημοσιογράφος ήταν Κρητικός.]

ROLLING STONES: Οι «Ρόλλινιγκ Στόουνς» ενεφανίσθησαν χθες βράδυ [17 Απριλίου 1967] εις το γήπεδον του Παναθηναϊκού, όπου έδωσαν την αναγγελθείσαν συναυλίαν των υπέρ των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων. Την παράστασιν παρηκολούθησαν περίπου 10.000 θεαταί, το μεγαλύτερον μέρος των οποίων απετελείτο από νεαρούς. […] Η συναυλία διεκόπη λόγω επεισοδίου μεταξύ ενός εκ των βοηθών των «Ρόλλινγκ» και εικοσάδος περίπου αστυνομικών.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΟΥΝΗΣ: Απέθανε χθες ο γνωστός ηθοποιός και κομφερανσιέ Λάμπρος Ζούνης.