ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πρίν… 28-IV-1936

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: Την 8.30 μ.μ. [χθες] άρχεται η συνεδρίασις της Βουλής. [Πρωθυπουργός ο Ιωάννης Μεταξάς, πρόεδρος της Βουλής ο αρχηγός των Φιλελευθέρων Θεμιστοκλής Σοφούλης.]

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ: «Το κόμμα των Φιλελευθέρων θα περιβάλλη με την εμπιστοσύνην του την Κυβέρνησιν με την ιδιαιτέραν όμως σύστασιν ότι […] θα τακτοποιήση πλήρως και ικανοποιητικώς και το ζήτημα το αποτακτικόν. [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο για την τύχη των βενιζελικών αξιωματικών που είχαν αποταχθεί.]

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ: «Το Λαϊκόν Κόμμα δεν δύναται μεν να παράσχη ψήφον εμπιστοσύνης εις την Κυβέρνησιν, αλλά θα παράσχη την ανοχήν του».

ΤΖΩΝ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (Εθνικόν Λαϊκόν Κόμμα): «Το κόμμα ημών [θα] παράσχη ψήφον ανοχής».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ (Προοδευτικόν Κόμμα): «Μέχρις ότου η δυνατός ο σχηματισμός κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως, το κόμμα μου είναι υποχρεωμένον να υπερψηφίση την Κυβέρνησιν».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Αγροτικόν Εργατικόν Κόμμα): «Ημείς δεν θα δώσωμεν ψήφον εμπιστοσύνης εις την Κυβέρνησιν αλλ’ ούτε και δυνάμεθα να αναλάβωμεν την ευθύνην της ανατροπής της. Διά τούτο θα αρνηθώμεν ψήφον».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΚΛΑΒΑΙΝΑΣ (Παλλαϊκόν Μέτωπον [ΚΚΕ]): Η ομάς του Παλλαϊκού Μετώπου θα καταψηφίση την Κυβέρνησιν.

Γ. ΛΙΤΣΟΣ (Γενική Ριζοσπαστική Λαϊκή Ενωσις [Κονδύλης]): «Το Ριζοσπαστικόν Κόμμα ανεχόμενον την Κυβέρνησιν θα δώση εις αυτήν ψήφον εμπιστοσύνης».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ (Αγροτικόν Δημοκρατικόν Κόμμα): Δηλοί ότι θα αρνηθή ψήφον εμπιστοσύνης.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ (Μεταρρυθμιστικόν Εθνικόν Κόμμα): Δηλοί ότι θα ψηφίση υπέρ της Κυβερνήσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Δημοκρατικόν Κόμμα): Δηλοί ότι θα αρνηθή ψήφον εις την Κυβέρνησιν […] και διότι δεν εδήλωσεν αποκατάστασιν των απομακρυνθέντων λόγω του κινήματος [1935] πολιτικών και στρατιωτικών. Η ψήφος του, λέγει, δέον να λογισθή και ως καταψήφισις και διαμαρτυρία κατά των μεγάλων κομμάτων [Φιλελευθέρων και Λαϊκού], τα οποία δεν κατώρθωσαν να συνεννοηθούν και να δώσουν Κυβέρνησιν.

ΕΠΙ ΕΞΥΒΡΙΣΕΙ ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Ενώπιον του Πταισματοδικείου διεξήχθη χθες η δίκη του διευθυντού της εφημερίδος «Ανεξάρτητος», κατηγορουμένου επί εξυβρίσει του κ. Μουσσολίνι διότι εδημοσίευσε γελοιογραφίαν σατυρίζουσαν αυτόν. Το δικαστήριον κατεδίκασεν ερήμην τον κατηγορούμενον εις δίμηνον κράτησιν και εις 2.500 δραχμών χρηματικήν ποινήν. [Σημ. «Φ»: Η μαχητική εφημερίδα «Ανεξάρτητος» ανήκε στους αδελφούς Ανδρέα και Δημήτρη Πουρνάρα. Ο δεύτερος ήταν και διευθυντής της.]