ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πρίν… 2, 3, 4-V-1936

80-chronia-prin-amp-8230-2-3-4-v-1936-2132400

ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ: Λονδίνον, 2.– Κατ’ ειδήσεις ληφθείσας εν Λονδίνω ο αυτοκράτωρ της Αιθιοπίας Νεγκούς [Χαϊλέ Σελασιέ, φωτογραφία] ανεχώρησε την πρωΐαν εξ Αντίς Αμπέμπα διά Τζιμπουτί. […] Ευθύς ως η είδησις αύτη εγένετο γνωστή εις την πόλιν, άτακτοι και ασύντακτοι στρατιώται ελεηλάτησαν τα ανάκτορα. […] Η αναχώρησις αύτη θεωρείται ως σημαίνουσα το τέλος της οργανωμένης αντιστάσεως των Αβησσυνών.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: Παρίσιοι, 3.– Εις Αντίς Αμπέμπα 24 Ελληνες και Αρμένιοι θελήσαντες να προασπίσουν τα καταστήματά των εφονεύθησαν υπό του όχλου. […] Αι προφυλακαί του ιταλικού στρατού διετάχθησαν να προχωρήσουν προς την αιθιοπικήν πρωτεύουσαν. […] Ο Χαϊλέ Σελασιέ μετά της οικογενείας του έφθασε σήμερον την πρωΐαν εις Τζιμπουτί.

Η ΒΟΥΛΗ ΔΙΕΚΟΨΕ προχθές [30 Απριλίου 1936] τας εργασίας της διά τον προσεχή Οκτώβριον.

ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ: Θεσσαλονίκη, 2.– Η αυριανή μέρα λόγω της αποφασιστικότητος των αρχών όπως προστατεύσουν παντί σθένει τους επιθυμούντας να εργασθούν και της προκλητικότητος των απεργών καπνεργατών, προβλέπεται ότι δεν θα διέλθη άνευ συγκρούσεων.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ: Βελιγράδιον, 3.– Αύριον [σήμερον] αρχίζουν ενταύθα αι εργασίαι της Βαλκανικής Διασκέψεως. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ο πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ: Σήμερον [4 Μαΐου 1936] συνέρχεται το συμβούλιον ασυρμάτου του υπουργείου Συγκοινωνίας διά να συζητήση τας λεπτομερείας  του καταρτισθέντος υπό της υπηρεσίας νομοσχεδίου περί ιδρύσεως προσωρινού ραδιοφωνικού σταθμού εις την χώραν.

Φιλολογική σελίδα της «Κ» [4 Μαΐου 1936]

ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΣΩΝΗΣ: Από την ξένην πνευματικήν κίνησιν. «Εγκυκλοπαιδεία Μονζί». Ζ΄. Σειρά κριτικών σημειωμάτων του κ. Τ. Κ. Παπατσώνη.

AIΜΙΛΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ:  «Εισαγωγή εις την μεταπολεμικήν αισθητικήν – Ο Ρεαλισμός». Ε΄. Σημειώσεις του κ. Αιμ. Χ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ: «Η Καθημερινή» δημοσιεύει το ποίημά του «Στον Αριστομένη Προβελέγγιο».

ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΜΑ: Αρθρο με αφορμή τα ποιητικά πενηντάχρονα του ποιητή με τίτλο: «Ο Παλαμάς χωρίς ψέμμα…»

ΛΙΛΙΚΑ Λ. ΝΑΚΟΥ: Επιστολή διαμαρτυρίας για κριτική του Φάνη Μιχαλόπουλου στο βιβλίο της «Παραστρατημένοι».

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Το νεοελληνικό μυθιστόρημα – Α΄ Λιλίκα Νάκου». Δύο άρθρα του κ. Φάνη Μιχαλοπούλου.