ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 19-V-1936

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: Χθες την 1ην μ.μ. εγένετο ενώπιον του Βασιλέως και παρουσία του κ. Πρωθυπουργού [Ιωάννης Μεταξάς], η ορκωμοσία των κ. Θ. Σκυλακάκη, συνταγματάρχου εν αποστρατεία, ως υπουργού των Εσωτερικών, Γ. Λογοθέτη, ως υπουργού της Δικαιοσύνης και Π. Σφακιανάκη, ταγματάρχου εν αποστρατεία, ως Γεν. Διοικητού Κρήτης. […] Ο διορισμός του κ. Σκυλακάκη ως υπουργού των Εσωτερικών προεκάλεσε σχόλια μεταξύ ωρισμένων κύκλων του κόμματος των Φιλελευθέρων και δημοκρατικών και δι’ άλλους λόγους, αλλά κυρίως διότι ο νέος υπουργός προ έτους μόλις είχε πρωτοστατήσει εις την συγκρότησιν οργανώσεως, ήτις διεκήρυττε την ανάγκην της καταργήσεως του κοινοβουλευτισμού και εγκαθιδρύσεως φασιστικού κράτους εν Ελλάδι. Ο κ. Σκυλακάκης εις δηλώσεις του προς τους αντιπροσώπους του Τύπου είπεν: «Είμαι της γνώμης ότι ενδείκνυται μία ριζική μεταβολή εις το Κράτος […]». [Σημ. «Φ»: Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης ήτο ηγέτης φιλογερμανικού κομματιδίου με τίτλο «Κυρίαρχον Εθνικόν Κράτος». Αμέσως μετά την υπουργοποίησή του μεσολάβησε μεταξύ του Μεταξά και του προθύμου τότε για εκτροπή Σοφοκλή Βενιζέλου προκειμένου αυτός να στηρίξει –με τη δόξα του πατρικού επωνύμου– την επερχόμενη ανατροπή του κοινοβουλευτικού καθεστώτος· όμως οι όροι του Βενιζέλου δεν έγιναν δεκτοί από τον Μεταξά. Ο Σκυλακάκης εκτοπίστηκε τον Ιούνιο του 1940 με τη λεγομένη ομάδα των Γερμανοφίλων. Εφονεύθη κατά το Δεκεμβριανό Κίνημα σε επίθεση των στασιαστών εναντίον της οικίας του.]

ΙΣΠΑΝΙΑ: Λονδίνον, 18.- Ενοπλοι ομάδες μαρξιστών επετέθησαν κατά των στρατώνων των εν Αγκαλά Χενάρες σταθμευόντων δύο συνταγμάτων ιππικού και ετραυμάτισαν έναν εκ των αξιωματικών. Οι άνδρες των συνταγμάτων εξήλθον των στρατώνων και κατηυθύνθησαν προς την πόλιν με τον σκοπόν να επιτεθούν κατά των αποθρασυνθέντων μαρξιστών. Οι κάτοικοι, κατά το πλείστον αριστερίζοντες, διετέθησαν εχθρικώς κατά των συνταγμάτων αυτών. Οταν ηρέμησαν τα πνεύματα και οι αξιωματικοί και οι άνδρες απεσύρθησαν εις τους στρατώνας, συνελήφθησαν εξήκοντα δύο αξιωματικοί και τινες οπλίται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ: Αύριον και ώραν 7 μ.μ. εις το θέατρον Αργυροπούλου ο καθηγητής Αλ. Σβώλος θα ομιλήση με θέμα: «Η σημασία των ελευθεριών και οι σκοποί της Ενώσεως υπέρ των ελευθεριών του ανθρώπου».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ: Κατ’ ειδήσεις εκ Βουδαπέστης, η Ουγγρική Ακαδημία των Επιστημών εξέλεξε μέλος αυτής τον καθηγητήν της Αρχαιολογίας κ. Γ. Π. Οικονόμον.