ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 9-VI-1936

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Βουκουρέστιον, 8.- Η έκτη επέτειος από της ανόδου εις τον θρόνον του βασιλέως Καρόλου Β΄ (φωτογραφία) επανηγυρίσθη μεγαλοπρεπώς εις όλην την Ρουμανίαν. Εις Βουκουρέστιον συμμετέχον του πανηγυρισμού είκοσι πέντε χιλιάδες μέλη των οργανώσεων της Νεολαίας «Στραγιέρι» (Φύλακες της Χώρας). Η παρέλασις έγινεν εις το Κοτροτσένι, εγγύς του Βουκουρεστίου. […] Κατά την διάρκειαν της παρελάσεως, μία πτέρυξ της εξέδρας της προωρισμένης διά το κοινόν κατέρρευσεν υπό το βάρος των θεατών. […] Οι νεκροί υπολογίζονται εις είκοσι τουλάχιστον. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται εις πολλάς εκατοντάδας. [Σημ. «Φ»: Οι σημερινές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 300 νεκρούς και 1.500 τραυματίες.] Το ύψος της καταρρευσάσης εξέδρας ήτο δεκατεσσάρων περίπου μέτρων. Επτά αρχιτέκτονες συνελήφθησαν ως υπαίτιοι του τραγικού δυστυχήματος. Εις εξ αυτών ηυτοκτόνησεν.

«ΣΟΛΩΝΟΣ»: Την 11ην πρωϊνήν χθες ετελέσθησαν τα εγκαίνια της εγκαταστάσεως της Σχολής των Θεωρητικών και Πολιτικών Επιστημών εις το επί των οδών Σόλωνος και Σίνα νέον Πανεπιστημιακόν κτίριον.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ Ι:  (Δεν πρόκειται για το θεατρικό έργο του Σπύρου Μελά, αλλά για το ακόλουθο πρωτοσέλιδο σχόλιο-διάψευση της «Κ».) Μεθαύριον θα εντειχισθή μία πλαξ εις ένα κυνοκομείον της πόλεως. Και η εκ μέρους του κ. Λ. Ρούφου πρόσκλησις αναφέρει ότι κατά την γενησομένην τελετήν θα παρίσταται η Α.Μ. ο Βασιλεύς. Είναι αληθές; Βεβαίως δεν είναι.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΙΙ:  (Ειδησάριο στη 2η σελίδα.) Την προσεχή Τετάρτην και ώραν 7 μ.μ. θα τελεσθώσιν υπό της Α.Μ. του Βασιλέως τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλακός εντειχισθείσης εν τω Καταστήματι του Κυνοκομείου Αθηνών […].

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΙΙΙ:  (Ανακοινωθέν της Βασιλικής Αυλής, φύλλο 11 Ιουνίου 1936.) Η Α.Μ. ο Βασιλεύς μετά της ΑΒΥ του Διαδόχου πρίγκιπος Παύλου παρέστησαν χθες το απόγευμα εις τα αποκαλυπτήρια εντειχισθείσης πλακός εν τω Κυνοκομείω Αθηνών, εις ανάμνησιν της Βασιλίσσης Σοφίας, ήτις ίδρυσε την Εταιρίαν Προστασίας των Ζώων.