ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12.VΙ.1936

ΤΣΑΜΠΕΡΛΕΝ, ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΥ: Λονδίνον, 11.- Ο υπουργός των Οικονομικών κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν εξεφώνησε χθες την νύκτα βαρυσήμαντον λόγον, ασχοληθείς με την θέσιν της Κοινωνίας των Εθνών [ΚΤΕ], εξ αφορμής του αβησσυνιακού ζητήματος. Ο κ. Τσάμπερλαιν αναφερόμενος εις την αξίωσιν κύκλων τινών περί διατηρήσεως ή επεκτάσεως των κυρώσεων [έναντι της Ιταλίας η οποία είχε καθυποτάξει την Αιθιοπία], παρετήρησεν ότι το τοιούτο, κατ’ αυτόν, θα απετέλει παραφροσύνην. Αν –είπεν– αι κυρώσεις συνεχισθούν δεν δύνανται ή να οδηγήσουν εις περαιτέρω ατυχήματα τα οποία θα απέτρεπον το πνεύμα μας από του να ζητήση άλλας καλυτέρας λύσεις. […] Αν υπολείπεται ίχνος κοινής λογικής, πρέπει να ομολογηθή ότι επεβλήθη εις την ΚΤΕ έργον ανώτερον των δυνάμεών της. […] Αι δηλώσεις Τσάμπερλαιν προεκάλεσαν σήμερον ευρείαν συζήτησιν εν τη Βουλή. Ο ηγέτης της Αντιπολιτεύσεως κ. Κλήμεντ Ατλυ ηρώτησε τον Πρωθυπουργόν κ. Στάνλεϋ Μπάλντουϊν εάν οι λόγοι του κ. Τσάμπερλαιν αντιπροσωπεύουν την πολιτικήν της Κυβερνήσεως. Ο κ. Μπάλντουϊν απήντησεν ότι ο κ. Τσάμπερλαιν τω ανεκοίνωσεν ότι τα λεχθέντα παρ’ αυτού ήσαν πρόχειροι σκέψεις επί της ιταλο-αιθιοπικής διαφοράς και προσωπικαί του γνώμαι. Ο κ. Ατλυ ηρώτησε τότε τον Πρωθυπουργόν εάν αι απόψεις ας εξέθηκεν ο Υπουργός των Οικονομικών είναι απόψεις της Κυβερνήσεως. Ο κ. Μπάλντουϊν απήντησεν: «Οχι. Η Κυβέρνησις επί των ζητημάτων τούτων δεν κατέληξεν ακόμη εις συμπεράσματα.» [Σημ. «Φ»: Οι απόψεις Τσάμπερλεν αντανακλούσαν την πολιτική προσεταιρισμού του Μουσσολίνι –μέχρι και την άνοιξη του 1940- και αποτροπή της, διαφαινόμενης από τότε, συμπόρευσής του με το Βερολίνο. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσάμπερλεν, ως πρωθυπουργός, μετέβη τον Ιανουάριο του 1939 στη Ρώμη.]
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ: Παρίσιοι, 11.- Η Βουλή, διά ψήφων 528 κατά 7, εψήφισεν εις το σύνολον τα κυβερνητικά νομοσχέδια [της κυβερνήσεως του Λαϊκού Μετώπου] περί ομαδικών συμβολαίων εργασίας και περί ρυθμίσεως των σχέσεων εργοδοτών και υπαλλήλων. Περιλαμβάνονται διατάξεις αφορώσαι την ελευθερίαν του συνδικαλίζεσθαι […] τας επ’ αδεία αποδοχάς κλπ. Αύριον η Βουλή θα συνέλθη όπως ψηφίση το κυβερνητικόν νομοσχέδιον περί εργατικής εβδομάδος 40 ωρών. […] Το πιθανόν έλλειμμα της τρεχούσης χρήσεως του προϋπολογισμού θα είναι τέσσαρα και ήμισυ δισεκατομμύρια φράγκων.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ: Απόψε το βράδυ στις 10.30 η πρεμιέρα του νέου θεάτρου Κατερίνας Ανδρεάδη επί της πλατείας Κυριακού [Βικτωρία] με την κωμωδίαν του Θ. Συναδινού «Ο γυρισμός της Ελένης».