ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 14-VΙI-1936

80-chronia-prin-amp-8230-14-vii-1936-2142509

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ JOSÉ CALVO SOTELO: Παρίσιοι, 13.– Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Μαδρίτης ανήγγειλαν την υπ’ αγνώστων δολοφονίαν του εις τα Κορτές ηγέτου του Εθνικού Συνασπισμού (βασιλόφρονες) βουλευτού Κάλβο Σοτέλο. Κατά την επικρατεστέραν εκδοχήν πρόκειται περί αγρίας δολοφονίας διαπραχθείσης υπό αστυνομικών ή στρατιωτών εις εκδίκησιν του υπολοχαγού της φρουράς Ζοζέ ντε Καστίλο, γνωστού αντιφασιστού δολοφονηθέντος διά πυροβολισμών έξωθι της οικίας του, υπ’ αγνώστων επιβαινόντων αυτοκινήτου. […] Οι βουλευταί της Δεξιάς εγένοντο δεκτοί υπό του προέδρου της Βουλής προς τον οποίον διεμαρτυρήθησαν εντόνως. Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Μπάριος, εκφράσας την λύπην του διά το γεγονός, εδήλωσεν ότι η κατάστασις είναι τόσον σοβαρά, ώστε είναι αδύνατον να προβλέψη τι θα επακολουθήση. [Σημ. «Φ»: Τέσσερις ημέρες αργότερα εκδηλώθηκε η ήδη προπαρασκευαζόμενη εξέγερση των στρατιωτικών, την οποία ακολούθησε ο τριετής Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος. Στη φωτογραφία το πτώμα του δολοφονηθέντος κοινοβουλευτικού ηγέτη των Ισπανών βασιλοφρόνων.]

ΑΠΙΘΑΝΗ ΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ:  (Από «επιστολή», στη θέση του κυρίου άρθρου της «Καθημερινής» με τίτλο «Αι φήμαι και η κατάστασις – Επιστολή παλαιού πολιτευομένου».) «Κύριε Διευθυντά, […] «Εάν επέλθη λοιπόν συμφωνία [Λαϊκών και Φιλελευθέρων], τουλάχιστον επί του εκλογικού συστήματος, θα έχωμεν τον Οκτώβριον μάλλον εκλογάς είτε με δύο ακέφαλα κόμματα και τον κ. Ιωάννην Μεταξάν διαιτητήν είτε με τον κ. Ι. Μεταξάν επί κεφαλής της αντιβενιζελικής παρατάξεως και με την βενιζελικήν λερναίαν ύδραν εκ της ετέρας πλευράς. Αυτή είναι η μάλλον πιθανωτέρα εκδοχή διότι αι άλλαι «πιθαναί» λύσεις, μεταξύ των οποίων και η συζητουμένη ότι ο κ. Μεταξάς θα κάμη δικτατορίαν, είναι αι μάλλον απίθανοι. Μετά τιμής, Παλαιός Πολιτευόμενος.»

14 JUILLET: «Φέμινα» Η γαλλική εθνική εορτή σήμερον 14 Ιουλίου θα εορτασθή εις την καλοκαιρινήν «Φέμινα» (Ψυχικό). Μεγάλη δεξίωσις. Διασκέδασις, χορός έως την πρωΐαν… Ο κ. Φρανσουά επιφυλάσσει μερικάς μικράς εκπλήξεις. Τζαζ Neoklys. Ατραξιόν. Φαγητά κρύα και ζεστά και άλλα!