ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πριν… 11-VΙΙΙ-1936

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΑ: Ο Πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς απηύθυνε από ραδιοφώνου την 9.30 μ.μ. χθες προς τον ελληνικόν λαόν το κάτωθι διάγγελμα: « […] Σήκω επάνω Ελληνική Νεολαία, δεν υπάρχει διά σε άλλη πραγματικότης παρά η Ελληνική Πατρίς, μόνον εκεί θα επανεύρης τον εαυτόν σου, […]. Πέταξε μακράν σου τα ελεεινά ανγνώσματα τα οποία σε διδάσκουν την ανηθικότητα και την ανανδρίαν, ακόμα και εκείνα τα οποία δήθεν φιλολογικά έργα σε διδάσκουν να φοβάσαι τους αγώνας της ζωής και να μη σκέπτεσαι παρά το άτομόν σου και την υλικήν απόλαυσίν σου. […].»

ΜΟΝΟΝ 36: Ο κ. Πρωθυπουργός προέβη χθες εις την κάτωθι δήλωσιν: «Είναι απολύτως ψευδές ότι ενηργήθησαν συλλήψεις, πέραν των ενεργηθεισών κατά τας πρώτας ημέρας επί τη αναμίξει εις την κομμουνιστικήν εξέγερσιν και των οποίων ο αριθμός ανέρχεται εις 36. […].»

ΟΙ ΛΑΧΑΝΟΠΩΛΑΙ: Το σωματείον Λαχανοπωλών Καταστηματαρχών Αθηνών και Περιχώρων η «Ενωσις» απέστειλε προς την Κυβέρνησιν συγχαρητήρια επί τη επελθούση πολιτική μεταβολή.

ΛΟΓΟΙ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΟΥ: (Πρωτοσέλιδο σχόλιο της «Κ».) Φίλος της εφημερίδος, καπνέμπορος μας γράφει από την Θράκην, όπου ευρίσκεται κατά τας τελευταίας ημέρας: «Θεός ’σχωρέση τον πατέρα τους. Αν δεν επρολάμβανον την Τρίτη [4 Αυγούστου] το βράδυ, την Τετάρτην το πρωί θα μας έσφαζαν…» Και συνεχίζει διεκτραγωδών την εκεί κατάστασιν και το θράσος των κομμουνιστών το οποίον είχεν εκθρέψη εις επικίνδυνον οχλοκρατίαν η προπαγάνδα και η ατιμωρησία.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Γενεύη, 10.- Η ημερησία διάταξις του πρώτου παγκοσμίου εβραϊκού συνεδρίου, το οποίον ήρχισε τας εργασίας του την 8ην Αυγούστου, περιλαμβάνει ανακοίνωσιν του κ. Γκόλντμαν εκ Γενεύης περί της καταστάσεως των Εβραίων εν τω κόσμω, έκθεσιν του κ. Ουάιτς εκ Νέας Υόρκης περί του προβλήματος των Γερμανών Εβραίων, […].

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟ: Βασιγκτών, 10.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Βερολίνου, το γερμανικόν ναυαρχείον ανεκοίνωσεν ότι έτερα δύο αντιτορπιλλικά, το «Κόντορ» και το «Μοέβε», διετάχθησαν να καταπλεύσουν εις τα ισπανικά ύδατα.

ROBERT RIPLEY: Μία προσωπικότης του Νέου Κόσμου, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και παγκοσμίου φήμης σκιτσογράφος Ρίπλεϋ ευρίσκεται εις τας Αθήνας. […].

ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ: Προς τας πριγκηπίσσας Ειρήνην και Αικατερίνην απεστάλη εις Κέρκυραν το κάτωθι τηλεγράφημα. «Η Φιλοδασική Ενωσις Αθηνών επί τη ευτυχή αφίξει των Υμετέρων Υψηλοτήτων εις το πάτριον έδαφος, ευλαβώς υποβάλλει το “καλώς ήλθατε”.»