ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 12-VΙΙΙ-1936

unnamed1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ: Παρίσιοι, 11.- Ο εις το μέτωπον του Ιρούν ειδικός απεσταλμένος του Πρακτορείου Χαβάς μεταδίδει ενδιαφερούσας πληροφορίας, τας οποίας ηρύσθη επί τόπου περί της ορμητικής επιθέσεως, την οποίαν οι επαναστάται [εθνικιστές] κατηύθυναν κατά των κυβερνητικών [δημοκρατικών] δυνάμεων εις αδιάκοπον και συνεχή αγώνα καθ’ όλην την ημέραν. […] Σήμερον διεξήχθη ενώπιον του στρατοδικείου της Βαρκελώνης η δίκη των επαναστατών στρατηγών Γκόντεντ και Μπούριελ κατηγορουμένων «επί στάσει κατά της δημοκρατίας και του Κράτους. […] Το δικαστήριον επέβαλεν εις αυτούς την ποινήν του θανάτου. [Σημ. «Φ»: Η εκτέλεση της ποινής έγινε την επομένη, 12 Αυγούστου 1936. Στη φωτογραφία οι στρατηγοί Manuel Goded Llopis και Alvaro Fernandez Burriel κατά τη δίκη τους.]

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ: Παρίσιοι, 11 Αυγούστου.- Καθ’ αγγέλλεται εκ Βιέννης, ο τέως Βασιλεύς της Ισπανίας Αλφόνσος 13ος ανεχώρησε την πρωίαν διά την λίμνην Βερθ της Καρινθίας.

Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΤΟ ΜΠΑΫΡΟΫΤ:  (Από ανταπόκριση του Γάλλου συνθέτη και μουσικοκριτικού Gustave Samazeuilh) « […] Με την καρδιά πλήρη εις τας αναμνήσεις αυτάς, επήρα τον δρόμον προς το θέατρον διά μέσου μιας πόλεως όπου τα κόκκινα λάβαρα με τον χιτλερικόν σταυρόν εις κάθε παράθυρον σχεδόν, αποδίδουν τας τιμάς προς τον βαγκνερικόν ζήλον του καγκελλαρίου Χίτλερ ο οποίος προσκεκλημένος της Κας Βίνιφρεντ Βάγκνερ εις την έπαυλιν Βάνφρηντ, παρακολουθεί κάθε παράστασιν του πρώτου αυτού κύκλου [με τον «Λόενγκριν» του Βάγκνερ] με τόσην ακρίβειαν, τόσον ζήλον, και οφείλω να ειπώ, τόσην ολίγην επισημότητα, ώστε να αυξάνεται η συμπάθεια του κόσμου. […].»

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Η ανατίμησις των εθνικών αξιών εις το Χρηματιστήριον Αθηνών συνεχίζεται σταθερώς, συνεπεία της εμπεδωθείσης πίστεως εις την πολιτικήν ομαλότητα και την οικονομικήν αυτοσυγκέντρωσιν της χώρας.