ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανεξαρτησία Δικαιοσύνης

Είναι γνωστό ότι το δημοκρατικό πολίτευμα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες εξουσίας, στην εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική. Εκ των πραγμάτων, τα όρια της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας είναι πολύ συχνά δυσδιάκριτα, επομένως το βάρος της διάκρισης και της ανεξαρτησίας πέφτει στους ώμους της δικαστικής εξουσίας. Πολύ σημαντική προϋπόθεση, για να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς απέναντι σε ενδεχόμενες αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας ή του κράτους και να διατηρούν τα δικαιώματά τους. Που σημαίνει ότι η Δικαιοσύνη είναι υποχρεωμένη να κρατάει αποστάσεις από πολιτική και κόμματα.
Στην αντίθετη περίπτωση, είναι σαφές ότι χάνει τον σεβασμό των πολιτών και ανοίγει τον δρόμο προς τον καθεστωτισμό.