ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17-VΙΙΙ-1936

ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΟΤΣΚΥ ΚΑΙ ΖΗΝΟΒΙΕΦ: Μόσχα, 16.- Το ημιεπίσημον Σοβιετικόν Πρακτορείον Τας αγγέλλει την ανακάλυψιν νέων συνωμοσιών των οπαδών του Τρότσκυ και Ζηνόβιεφ εναντίον του Στάλιν. Από του 1932 –λέγει το εν λόγω Πρακτορείον– ο συνασπισμός των Τροτσκυζηνοβιεφικών ήρχισε την τρομοκρατικήν δράσιν του, μία εκ των εκδηλώσεων της οποίας υπήρξεν η δολοφονία του Κύρωφ τον Δεκέμβριον του 1934. Ηδη παραπέμπονται όπως δικασθούν ενώπιον του στρατοδικείου την 19ην τρέχοντος οι Ζηνόβιεφ (φωτ. δεξιά), Καμένεφ (φωτ. αριστερά), Ευδοκίμωφ, Ιβάν Σμυρνώφ, Μπακάεφ, Μπρατσκόφσκυ και διάφοροι άλλοι. Ο Τρότσκυ κατηγορείται ως διευθύνων εκ του εξωτερικού την εναντίον του Στάλιν τρομοκρατικήν δράσιν. Αι «Ισβέστια» και «Πράβδα» κατηγορούν τους Τρότσκυ, Ζηνόβιεφ, Καμένεφ και τους οπαδούς των επί εσχάτη προδοσία ως συνεργαζομένους μετά ξένων, ως επιβουλευμένους την ζωήν του Στάλιν και ως έχοντας φασιστικάς ροπάς.

ΤΡΟΤΣΚΥ, «ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ»: Παρίσιοι, 16.- Κατά πληροφορίας του εν Οσλο ανταποκριτού του Πρακτορείου Χαβάς, ο Τρότσκυ, ο οποίος ευρίσκεται εν Νορβηγία, εζήτησεν όπως η Νορβηγική Κυβέρνησις καταρτίση επιτροπήν ενώπιον της οποίας εμφανιζόμενος θα αποδείξη ότι αι κατ’ αυτού κατηγορίαι του Στάλιν και των οπαδών του είναι ανυπόστατοι και ότι πρόκειται περί σκευωρίας αποβλεπούσης εις την εξόντωσιν αυτού και των οπαδών του.

Ο ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ο νέος υφυπουργός των Εσωτερικών και της Δημοσίας Ασφαλείας κ. Κωνσταντίνος Μανιαδάκης ανέλαβε χθες τα καθήκοντά του. Ο κ. Μανιαδάκης εδέχθη εις συνεργασίαν τους αρχηγούς της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής. [Σημ. «Φ»: Η ανάθεση του υφυπουργείου Εσωτερικών στον Μανιαδάκη –πέραν της ενάρξεως της γνωστής του σταδιοδρομίας και της αποτελεσματικότητάς του στη δίωξη κομμουνιστών και άλλων αντιφρονούντων, η οποία επιβραβεύτηκε μεταπολεμικώς με την εκλογή του ως βουλευτού– σηματοδοτεί και την αρχή της πολιτικής έκλειψης του φιλοδόξου Θεοδώρου Σκυλακάκη από τον οποίο αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες εποπτείας των Σωμάτων Ασφαλείας.]