ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 18-VIII-1936

GRACIA DELEDDA: Παρίσιοι, 17.- Αγγέλλεται εκ Ρώμης ότι απέθανεν αυτόθι η γνωστή συγγραφέας Γκράθια Ντελέντα εις ηλικίαν 61 ετών. Η Ντελέντα είχε λάβει το 1926 το βραβείον Νομπέλ διά την φιλολογίαν. [Σημ. «Φ»: Ανάμεσα στους Ελληνες μεταφραστές της και ο Δημήτρης Ροντήρης. Λεπτομέρεια πορτρέτου της Ντελέντα από τον σύγχρονό μας (χωρίς όνομα) Φλωρεντινό ζωγράφο Μανφρέντι, 2005.]

Η ΜΑΔΡΙΤΗ ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ: Λονδίνον, 17.- Ο εν Χεντέ ανταποκριτής του Πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι η Μαδρίτη δεν θα δυνηθή να κρατηθή επί πολύ έναντι της περισφίγξεως των [εθνικιστών] επαναστατών. Αυτή είναι η εντύπωσις δημοσιογράφου αφιχθέντος εκ της ισπανικής πρωτευούσης εις τα γαλλοϊσπανικά σύνορα. […] Οι προασπίζοντες την πόλιν ερυθροφρουροί δυσκόλως θα παραδοθούν διότι είναι καλώς εξοπλισμένοι και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα. [Σημ. «Φ»: Η Μαδρίτη ύψωσε λευκή σημαία, δυόμισι χρόνια αργότερα, στις 28 Μαρτίου 1939.]

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ: Παρίσιοι, 17.- Τηλεγραφούν εκ Μπούργκος ότι χθες το απόγευμα έφθασεν αυτόθι αεροπορικώς μετά τινων αξιωματικών του επιτελείου του ο αρχηγός της Επαναστάσεως στρατηγός Φράνκο.

ΧΙΤΛΕΡ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: Βερολίνον, 17.- Επί τη λήξει της ΙΑ΄ Διεθνούς Ολυμπιάδος ο καγκελλάριος Χίτλερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνην του γερμανικού έθνους προς τον πρόεδρον της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κόμητα Μπαγιέ-Λατούρ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Χθες το απόγευμα απέπλευσεν εκ του Φαληρικού όρμου δι’ Αιδηψόν, Βόλον και Θεσσαλονίκην η μοίρα γυμνασίων [του στόλου] προς εκτέλεσιν του τρίτου μέρους του εκπαιδευτικού της προγράμματος.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΣΑΝΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ): Το πολιτικόν αεροδρόμιον απεφασίσθη οριστικώς να γίνη εις το Χασάνι.

ΕΠ’ ΩΦΕΛΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ: Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Ρεδιάδης απεφάσισε, αντί της ανατιμήσεως των σιγαρέττων, μείωσιν της φορολογίας των επ’ ωφελεία των βιομηχάνων.