ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 25-VΙΙΙ-1936

ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ: Λονδίνον, Αύγουστος.- Η δίκη της Μόσχας φαίνεται ότι αποτελεί το προοίμιον γενικής εξοντώσεως των αντιπάλων του Στάλιν. Ο εισαγγελεύς Βισίνσκι (φωτογραφία) ανακοίνωσε επισήμως ότι ήρχισαν ανακρίσεις διά να εξακριβωθή εάν ο Μπουχάριν, ο Ρύκωφ, ο Ράντεκ, ο Πιατάκωφ, ο Τόμσκυ και ο Ουλιάνωφ μετέσχον εις την οργάνωσιν της εναντίον του Στάλιν συνωμοσίας. […] Ο Πιατάκωφ είναι ο εφαρμόσας το περίφημον πρώτον πενταετές σχέδιον. Ο Μπουχάριν είναι διευθυντής της «Ιζβέστια» και ο Ράντεκ πολιτικός αρθρογράφος της. […] Η είδησις περί συνενοχής (sic) εις την συνωμοσίαν και άλλων εξεχόντων μελών του κομμουνιστικού κόμματος προεκάλεσε ζωηράν εξέγερσιν των οπαδών του Στάλιν οι οποίοι ζητούν την αυστηράν τιμωρίαν των τρομοκρατών. Το απόγευμα της 22 Αυγούστου, 5.000 εργάται του εργοστασίου ηλεκτρικών μηχανημάτων της Μόσχας ενέκριναν ψήφισμα διά του οποίου αξιούν όπως η δικαιοσύνη φανή αμείλικτος εναντίον των εχθρών του καθεστώτος. [Σημ. «Φ»: Ο Αντρέι Βισίνσκι υπήρξε γόνος πολωνικής καθολικής οικογενείας. Κατά την διάρκεια της Οκτωβριανής Επαναστάσεως ήτο μενσεβίκος. Κατέστη θεράπων της νέας σοβιετικής εξουσίας μετά την επικράτησή της, το 1920. Ο Στάλιν, γνώστης του αντεπαναστατικού παρελθόντος του και εκτιμήσας τον οπορτουνισμό του ανδρός, τον έχρισε κυβερνητικό αξιωματούχο και αργότερα γενικό εισαγγελέα του κράτους. Υπήρξε ο κύριος κατήγορος και πρωταγωνιστής των δικών της Μόσχας (1936-1938), άμεσα υπεύθυνος για τις εκτελέσεις κομμουνιστών αντιπάλων του Στάλιν. Αργότερα διορίστηκε από τον Στάλιν αντιπρόσωπος της Σοβιετικής Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εκεί, κατά την διάρκεια του ελληνικού Εμφυλίου πολέμου, υπήρξε ο κύριος κατήγορος των ελληνικών κυβερνήσεων.]

MΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ: Ο υφυπουργός ΤΤΤ κ. Νικολόπουλος ανεκοίνωσε χθες ότι […] απεφασίσθη όπως αντί των τεσσάρων προσωρινών ραδιοφωνικών σταθμών, ιδρυθή εις μόνον εις Αθήνας, αλλά ισχυροτέρας εντάσεως. [Σημ. «Φ»: Είναι πιθανόν η επιλογή αυτή να συνδέεται με φόβους αντιπραξικοπήματος από περιφερειακές στρατιωτικές μονάδες, οπότε θα είχαν στην διάθεσή τους ραδιοσταθμό εκπομπής των ανακοινώσεών τους.]