ΑΠΟΨΕΙΣ

Ζητείται λογική

Δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί σε ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης φοιτητές με μόλις 1.560 μόρια. Ούτε είναι δυνατόν να υπάρχουν 456 διαφορετικά τμήματα με αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, συχνά ανύπαρκτα. Και πώς θα διδάξουν παιδιά, αργότερα, φοιτητές που μπήκαν σε παιδαγωγικά τμήματα με βαθμούς κάτω από τη βάση; Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα των θαυμάτων. Τη χώρα όπου η αριστεία είναι καταδικαστέα και η στοιχειώδης λογική έννοια σε σοβαρότατη ανεπάρκεια. Επιτέλους, ας μπει ένα τέλος στη συνεχή ισοπέδωση προς τα κάτω!