ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 19 και 20-ΙX-1936

20s2filistor

ΣΥΛΛΗΨΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ: Ο υφυπουργός της Ασφαλείας κ. Μανιαδάκης προέβη χθες την εσπέραν [18 Σεπτεμβρίου 1936] εις την κάτωθι ανακοίνωσιν σχετικώς με την γενομένην σύλληψιν του αρχηγού των κομμουνιστών Ν. Ζαχαριάδη. Υπό οργάνων της Γεν. Ασφαλείας Πειραιώς συνελήφθη εις τας 8.30 μ.μ. της χθες παρά το τέρμα Ιπποκράτους [Αθήναι] ο αρχηγός του κομμουνιστικού κόμματος, εις την Ελλάδα Νικόλαος Ζαχαριάδης ή Ζάρδης ή Κούτβιτς ή Κοντός ή Κόλλιας ή Κατράς… [Σημ. «Φ»: Ο Ζαχαριάδης παρέμεινε στις φυλακές καθ’ όλη την διάρκεια της δικτατορίας και παρεδόθη κατόπιν από την Ασφάλεια Αθηνών στους Γερμανούς. Κρατήθηκε στο Νταχάου, μέχρι την άφιξη εκεί των αμερικανικών απελευθερωτικών δυνάμεων, τον Μάιο του 1945.]

Ο ΔΡ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ:  (Πρωτοσέλιδο σχόλιο της «Κ» της 20ής Σεπτεμβρίου 1936) «Σήμερον επισκέπτεται την ελληνικήν πρωτεύουσαν ο υπουργός Τύπου και Προπαγάνδας του Γ΄ Ράιχ δρ. Γκαίμπελς. Το όνομα και η προσωπικότης του Γερμανού υπουργού, ο οποίος θεωρείται ως είς εκ των κυριωτέρων συνεργατών του καγκελλαρίου Χίτλερ, είναι παγκοσμίως γνωστά. Η ελληνική πρωτεύουσα είναι πάντως ευτυχής διά την σημερινήν επίσκεψιν του επιφανούς ξένου, η οποία θα δώση την ευκαιρίαν της εκδηλώσεως διά μίαν έτι φοράν των αμοιβαίων αισθημάτων φιλίας και συμπάθειας, τα οποία εμπνέουν τους δύο λαούς.»

ΑΛΚΑΖΑΡ: Βερολίνον, 19.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Παρισίων, κατόπιν της αποτυχίας της χθεσινής επιθέσεως των κυβερνητικών [δημοκρατικών] κατά του φρουρίου του Αλκαζάρ […] οι υπολειφθέντες γενναίοι υπερασπισταί του φρουρίου [εθνικιστές] δι’ ηρωικής αντεπιθέσεως κατώρθωσαν να γίνουν κύριοι ενός εκ των πύργων αυτού όστις παρέμενεν ακόμη όρθιος μετά την τελευταίαν έκρηξιν. […] Η τύχη των χιλίων τετρακοσίων υπερασπιστών του Αλκαζάρ και των γυναικοπαίδων είναι άγνωστος.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Παρίσιοι, 19.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Μπούργκος, ο [εθνικιστής] στρατηγός Μόλλα απέστειλε προς τους εν τη πόλει του Μπιλμπάο τελεσίγραφον διά του οποίου τάσσει προθεσμίαν εις αυτούς όπως παραδώσουν την πόλιν εντός 48 ωρών, γνωστοποιών ότι εν εναντία περιπτώσει θα καταστρέψη αυτήν.