ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 9.Χ.1936

Η ΜΑΔΡΙΤΗ… ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΕΙ: Λονδίνον, Οκτώβριος.– Ενώ τα εθνικά επαναστατικά στρατεύματα των Ισπανών περισφίγγουν διαρκώς την Μαδρίτην εκ δυσμών και νότου, οι κάτοικοι της ισπανικής πρωτευούσης –όπως βεβαιούν οι Αγγλοι ανταποκριταί που ευρίσκονται εκεί– αγνοούν τελείως την κατάστασιν. Οι συντηρητικοί Ισπανοί περνούν τας ημέρας των εις διαρκή αγωνίαν υπό την κομμουνιστικήν τρομοκρατίαν. […] Η πόλις έχει ήρεμον όψιν, αν δε εξαιρέση κανείς τας περιπόλους του στρατού και της πολιτοφυλακής, η κίνησις είναι η ίδια όπως ήτο και άλλοτε. Ολοι οι κινηματογράφοι της Μαδρίτης είναι ανοικτοί, ημπορεί δε κανείς να ακούση την δευτέραν συμφωνίαν του Μπετόβεν εκτελουμένην από την περίφημον φιλαρμονικήν ορχήστραν της Μαδρίτης ή να παρακολουθήση τας σκυλοδρομίας. Προ ημερών άνοιξε τας πύλας της μία μεγάλη αίθουσα χορού. [Σημ. «Φ»: Σύμφωνα με διδακτορική διατριβή της Miriam Ballesteros Egea (υποβολή 2010) στη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου υπάρχουν στοιχεία για μία συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Μαδρίτης (OFM), στις 13 Σεπτεμβρίου 1936 στο θέατρο «Καλντερόν», την οποία διηύθυνε ο Πάμπλο Σοροζάμπαλ.]

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΟΠΛΩΝ: Εκοινοποιήθη χθες προς τας τελωνειακάς αρχάς του Κράτους το Διάταγμα περί απαγορεύσεως της αμέσου ή εμμέσου εξαγωγής, επανεξαγωγής ή διαμετακομίσεως όπλων, πολεμοφοδίων και πολεμικού υλικού εν γένει προοριζομένων διά την Ισπανίαν, τας ισπανικάς κτήσεις ή την ισπανικήν ζώνην του Μαρόκου. [Σημ. «Φ»: Ο εφοδιασμός της ισπανικής δημοκρατικής κυβέρνησης με πολεμοφόδια από την Ελλάδα ή μέσω Ελλάδας με την επίνευση του Μεταξά στον Μποδοσάκη και την διπλωματική του κάλυψη σε Ελληνες εφοπλιστές, που τα πλοία τους τα μετέφεραν από την Σοβιετική Ενωση σε λιμάνια των δημοκρατικών Ισπανών, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία την οποία έχει ερευνήσει ο καθηγητής Θανάσης Δ. Σφήκας και αναπτύξει στο βιβλίο του «Η Ελλάδα και ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος», εκδ. Στάχυ, Αθήνα 2000.]

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ: Το Πλημμελειοδικείον Πειραιώς κατά την χθεσινήν του συνεδρίασιν κατεδίκασε [τον] Νικ. Ζαχαριάδην εις φυλάκισιν τεσσάρων ετών και 6 μηνών.