ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 12-X-1936

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ:  (Από κύριο άρθρο του Γεωργίου Α. Βλάχου με τίτλο «Ξενομανία».) « […] Η Αυλή του Οθωνος είχε βέβαια και τον Χατζηπέτρον, και τον Κολοκοτρώνην, και τον Τζαβέλλαν, και τον Κριεζήν, και τον Γεωργάκην Ολύμπιον, και την Φωτεινήν Μαυρομιχάλη, και την Ρόζαν Μπότσαρη, αλλ’ η κοσμική της ζωή δεν επερνούσε μαζί των. Επερνούσε κατ’ ανάγκην με τους ξένους. Υπάρχει ένα ανέκδοτον εκείνης της εποχής, το οποίον δεν έχει ίσως θέσιν εδώ, αλλά το οποίον αξίζει να γραφή έστω και αν δεν είναι αληθινόν… -Εδίδετο ο πρώτος χορός εις την Αυστριακήν Πρεσβείαν. Κατά τας δώδεκα ο Οθων και η Αμαλία έφυγαν και ευθύς αμέσως, νυσταγμένοι, βαρυεστημένοι άρχισαν να φεύγουν ένας – ένας οι εντόπιοι. Αγωνισταί, Πολέμαρχοι, Αρματωλοί των επαρχιών που είχαν συγκεντρωθή εις τας Αθήνας. Αργότερα, τας πρωινάς ώρας, ήρχισαν να φεύγουν οι ξένοι. Πρώτος ο πρέσβυς της Γαλλίας:

– Tο καπέλλο και τη γούνα του πρέσβεως της Γαλλίας, εφώναξεν ο υπηρέτης.

Και του απήντησεν ο άλλος υπηρέτης από το βάθος της σκάλας:

– Oι γούνες ετελείωσαν από τις δώδεκα…

Ψέμα θα είναι. Αλλά κι αν δεν είναι;… Μα τον Υψιστον δεν θα εντρεπόμην καθόλου αν υπήρχε πρόγονός μου προσκαλεσμένος ο οποίος άλλαξε την κάπα του με κανένα ζεστό γουναρικό. Μας είχαν πάρει πολλά οι ξένοι και το πρώτον δάνειον της επαναστάσεως εξεδόθη εις τα 50, έφαγαν δηλαδή οι εκδόται το μισό. […].»

ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ:  [Συνέντευξη που είχε δόσει προ έτους στον Δημ. Δ. Χρονόπουλο η τελευταία αδελφή του Παπαδιαμάντη. Δημοσιεύτηκε με την είδηση του θανάτου της. Αναφέρεται στις τελευταίες ημέρες του αδελφού της και λέει πως έδωσε η ίδια ένα σωρό χειρόγραφα στον Μερλιέ.] (Σημ. «Φ»: Προφανώς αναφέρεται στα Γράμματα του Παπαδιαμάντη που ο Μερλιέ δημοσίευσε το 1934. Ο καθηγητής μου στο Θ΄ Νυκτερινό Γυμνάσιο Αθηνών Κώστας Α. Παπαχρίστος εξέδωσε μετά τον Πόλεμο επιστολές του Σκιαθίτη, ακολούθησαν ο Γιώργος Βαλέτας και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φώτης Α. Δημητρακόπουλος, ενώ ο Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος μας έδωσε το 1992, από τις εκδόσεις Δόμος, την «Αλληλογραφία» Παπαδιαμάντη με επιστολές και των αδελφών του.)

ΣΟΛΩΜΙΚΑ: Συνέχεια της διαμάχης για το ποιος από τους αδελφούς Μαρτινέγκους, ο Γιάννης ή ο Αντώνης, σατιρίζεται από τον Σολωμό· επιστολή του Δ. Ρώμα.