ΑΠΟΨΕΙΣ

Χαμηλές επιδόσεις

Παγκοίνως γνωστό ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας στην τήρηση του νόμου είναι χαμηλές. Το διαπιστώνουν οι νομοταγείς πολίτες καθημερινά στους δρόμους, στους δημόσιους χώρους, στα δικαστήρια, στις συναλλαγές με το Δημόσιο ή και με ιδιώτες. Τώρα όμως πιστοποιείται και από τον Διεθνή Οργανισμό Δικαιοσύνης. Την 22η θέση έχει η χώρα μεταξύ των 24 του λεγόμενου ανεπτυγμένου κόσμου και την 41η μεταξύ των 113 κρατών που αξιολογούνται. Δυστυχώς, το χειρότερο είναι ότι απαιτείται πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να αλλάξουν οι νοοτροπίες και οι διαδικασίες. Οταν μάλιστα δεν υπάρχει ούτε η απαραίτητη πολιτική βούληση…