ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 23.X.1936

filistwr

O ΤΣΙΑΝΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: Παρίσιοι, 22.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι ο [υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας] κ. Τσιάνο επεσκέφθη το απόγευμα τον Γερμανόν υπουργόν της Αεροπορίας στρατηγόν Γκαίριγκ μετά του οποίου και συνωμίλησεν επ’ αρκετόν. Η κ. Ταμπουΐ σχολιάζουσα εις το «Εργον» το ταξείδιον του κόμητος Τσιάνο εις Βερολίνον εκφράζει την γνώμην ότι η Ιταλία θα ταχθή αποφασιστικώς παρά το πλευρόν της Γερμανίας εις τον αντικομμουνιστικόν αγώνα επί οιουδήποτε σημείου της Ευρώπης. Η αρθρογράφος φρονεί ότι η Γερμανία όπως μετάσχη των διαπραγματεύσεων των Δυνάμεων του Λοκάρνο θα θέση ως όρον την εξασθένησιν της γαλλο-σοβιετικής Συμφωνίας. Τουναντίον άλλαι εφημερίδες και ιδία η «Ημέρα» φρονούν ότι η Γερμανία δεν κατώρθωσε να πείση την Ιταλίαν να μετάσχη της αντικομμουνιστικής σταυροφορίας. Η «Ημέρα» προσθέτει ότι η Ιταλία συνέστησεν εις το Ράιχ να μη αξιώση διά την συνεργασίαν του εις το νέον Λοκάρνο την καταγγελίαν του γαλλο-σοβιετικού Συμφώνου. [Σημ. «Φ»: Η επίσκεψη αυτή του Γκαλεάτσο Τσιάνο στη Γερμανία, όπου έγινε δεκτός από τον Χίτλερ και διεξήγαγε συνομιλίες με τον Γερμανό ομόλογό του φον Νώυρατ, ήταν πολύ σημαντικότερη (και μοιραία για την Ιταλία και τον ίδιο τον Τσιάνο) από ό,τι εκτιμούσαν οι γαλλικές εφημερίδες. Εκεί, στις 23 Οκτωβρίου 1936 συνάφθηκε, μυστικά, η συμφωνία για τον Αξονα Βερολίνου – Ρώμης που ανακοινώθηκε στο Μιλάνο από τον Μουσσολίνι την 1η Νοεμβρίου και σταδιακά προσέδεσε την Ιταλία στο άρμα της Γερμανίας. Η αδυναμία του ιταλικού κατεστημένου να συνεχίσει την οικονομικά κερδοφόρο για το ίδιο και καταστρεπτική για την Ιταλία πολιτική το 1943, κόστισε στον Τσιάνο την ίδια του τη ζωή. Στη φωτογραφία, ο Τσιάνο κατά την άφιξή του στο Βερολίνο· πηγή: Bundesarchiv.)