ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 21-X-1936

filistor--2

ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΡΩΜΗΣ: Παρίσιοι, 20.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών κόμης Γκαλεάτσο Τσιάνο αφίκετο την μεσημβρίαν εις Μόναχον, μετά βραχείαν δε διαμονήν συνέχισε το ταξίδιόν του εις Βερολίνον συνοδευόμενος υπό του πρεσβευτού της Ιταλίας. Εις την γερμανικήν πρωτεύουσαν αφίκετο ολίγον προ της ογδόης εσπερινής γενόμενος δεκτός εις τον σταθμόν του Ανχάλτ υπό του [Γερμανού ομολόγου του] βαρώνου Κωνσταντίν φον Νώϋρατ (φωτογραφία) και άλλων επισήμων. […] Ο κόμης Τσιάνο θ’ αναχωρήση εκ Βερολίνου την Παρασκευήν [23 Νοεμβρίου 1936] διά Μπερχτεσγκάντεν προς επίσκεψιν του καγκελλαρίου Χίτλερ.

«CORRIERE DELLA SERA»: Βερολίνον, 20.- Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει την πολιτικήν σπουδαιότητα του ταξιδίου του κόμητος Τσιάνο. Ο «Εσπερινός Ταχυδρόμος» του Μιλάνου παρατηρεί ότι τα σκόπιμα και αντιφατικά σχόλια ξένων τινών εφημερίδων αφίνουν την Ιταλίαν απολύτως αδιάφορον. Οι αντικειμενικοί σκοποί των διαπραγματεύσεων, γράφει, είναι σαφώς καθωρισμένοι. Ούτε η Γερμανία ούτε η Ιταλία θέλουν να λύσουν τα προβλήματα εις βάρος των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Αλλ’ οφείλουν να λάβουν υπ’ όψιν την κακήν θέλησιν και το ελάχιστον αίσθημα δικαιοσύνης με τα οποία κράτη τινά αντιμετωπίζουν τα σπουδαιότερα των ζητημάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ: Ο Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Μεταξάς προήδρευσε χθες την εσπέραν συνεδριάσεως του συμβουλίου Εθνικής Αμύνης ήτιςκατηναλώθη εξ ολοκλήρου με ζητήματα αφορώντα την πολεμικήν παρασκευήν της χώρας.

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: Χθες έγιναν ασκήσεις αεροπορικαί της ναυτικής μοίρας, εις το Αιγαίον πέλαγος, εις τας οποίας έλαβον μέρος το αεροπλανοφόρον «Γκλόριους» και το αντιτορπιλλικόν «Σέρτσερ» με 32 αεροπλάνα της μοίρας. […] Εις τας ασκήσεις προσεκλήθησαν οι [Ελληνες] υφυπουργοί των πολεμικών υπουργείων, ανώτατοι αξιωματικοί όλων των όπλων […]. Πέντε αεροπλάνα προσεγειώθησαν επί του «Γκλόριους» προερχόμενα από το Τατόι.

ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ: Την προσεχή Κυριακήν γίνεται η εγκατάστασις του νέου επισκόπου Αττικής Ιακώβου εις την Κηφισιάν.