ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-X-1936

22s2filistor

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΑΘΑΝΙΑ – ΚΟΜΠΑΝΥΣ: Βερολίνον, 21.- Αγγέλλεται εκ Βαρκελώνης ότι ο πρόεδρος της [δημοκρατικής] Ισπανίας Μανουέλ Αθάνια συνεννοείται, κατά τας πληροφορίας των εφημερίδων, με τον πρόεδρον [της Χενεραλιτάδ] της Καταλωνίας Λουίς Κομπάνυς επί των σχεδίων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Μαδρίτης και Καταλωνίας. [Στη φωτογραφία, ο Αθάνια (αριστερά) και ο Κομπάνυς.]

ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ: Παρίσιοι, 21.- Αγγέλλεται εκ Σεβίλλης ότι την πρωίαν συνεκροτήθη εις Σαλαμάνγκαν σύσκεψις της οποίας μετέσχον οι στρατηγοί Φράνκο [αρχηγός της εθνικιστικής κυβέρνησης], Βαρέλα και Μόλα. […] Λέγεται ότι οι στρατηγοί απεφάσισαν να δώσουν τας αναγκαίας διαταγάς διά την αποφασιστικήν επίθεσιν κατά της Μαδρίτης. […] Εξ άλλου αγγέλλεται εκ Βουένος Αϋρες ότι 14 αμερικανικά κράτη απεφάσισαν να υποστηρίξουν την αρχήν του δικαιώματος ασύλου εις πρόσφυγας εν ταις ξέναις πρεσβείαις.

ΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ – ΡΩΜΗΣ: Ρώμη, 21.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι περί ώραν 11ην ο Ιταλός υπουργός των Εξωτερικών κόμης Γκαλεάτσο Τσιάνο […] είχεν συνομιλίαν μετά του [Γερμανού ομολόγου του] βαρώνου Κωνσταντίν φον Νώυρατ, η οποία διήρκεσεν πλέον της ώρας. […] Απόλυτος επιφυλακτικότης τηρείται τόσον εις τους ιταλικούς όσον και εις τους γερμανικούς κύκλους επί της συνομιλίας. […] Αι ιταλικαί εφημερίδες αναμένουν ότι η επίσκεψις του κ. Τσιάνο εις Βερολίνον θα έχη όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά αποτελέσματα, εκ των οποίων θα εξυπηρετηθή η Ευρώπη, και ότι η συνεννόησις των δύο χωρών δεν αποτελεί κίνδυνον δι’ ουδένα, ουδέ επιζητείται δι’ αυτής ο σχηματισμός πολιτικού συγκροτήματος εις βάρος άλλων χωρών.

ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΑΝΘΕΟΝ»: Με το ιπποτικόν μυθιστόρημα «Η Βασίλισσα Ιζαμπώ» (sic), το νέον μουσικόν κομμάτι «Ρένα» ταγκό […] και με εμφάνισιν ανωτέραν των Ευρωπαϊκών, εκυκλοφόρησε το περιοδικόν «Πάνθεον».