ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 28-Χ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-28-ch-1936-2157951

Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Λονδίνον, 27.- Αι εφημερίδες σχολιάζουν ευμενώς την άφιξιν του νέου εν Αγγλία πρεσβευτού του Ράιχ, Γιόακιμ φον Ρίμπεντροπ (φωτογραφία, πηγή: Bibliothèque Nationale de Françe), αποδίδουσαι εις τον διορισμόν του εξαιρετικήν σημασίαν διά την σύσφιγξιν των αγγλο-γερμανικών σχέσων. Ο Γερμανός πρεσβευτής επεσκέφθη τον υπουργόν Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν, την Παρασκευήν δε [30 Οκτωβρίου 1936] θα επιδώση τα διαπιστευτήριά του εις την Α.Μ. τον Βασιλέα. Εις δηλώσεις του ο Φον Ρίμπεντροπ ετόνισεν ότι ο μόνος πραγματικός κίνδυνος διά την Ευρώπην προέρχεται εκ του κομμουνισμού, κατά της επεκτάσεως του οποίου επιβάλλεται όπως η Αγγλία και η Γερμανία συνεργασθούν.
ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 27.- Ο εν Αντάυ ανταποκριτής της «Ματέν» αγγέλλει ότι οι επαναστάται [εθνικιστές] κατέλαβον χθες την Γουαδαλαχάραν, η οποία ευρίσκεται εις την οδόν από Σαραγώσης εις Μαδρίτην. Οι επαναστάται εβομβάρδισαν τους στρατώνας και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μαδρίτης καταστρέψαντες και το πολιτικόν αεροδρόμιον Μπαράχας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μαδρίτης δεν ελειτούργησε χθες την νύκτα διά πρώτην φοράν από της ενάρξεως του εμφυλίου πολέμου. Φαίνεται ότι υπέστη ζημίας εκ του βομβαρδισμού. Σήμερον ο σταθμός λειτουργεί και πάλιν. Εξ άλλου, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Σεβίλλης αγγέλλει ότι ο στρατηγός Ασένσιο [José Asensio Torrado], ο οποίος διηύθυνε τα ερυθρά στρατεύματα όταν αι επαναστατικαί  δυνάμεις  κατενίκησαν  αυτά εις το μέτωπον της Ταλαβέρα, κατέφυγεν εις Γαλλίαν. Ο Ασένσιο διερχόμενος τα σύνορα εδήλωσεν ότι είναι αδύνατον να οργανωθή άμυνα της Μαδρίτης λόγω της ανανδρίας και της  απειθαρχίας των  μαρξιστικών ορδών.