ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 19-XΙ-1936

19s19s2filistor

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ROGER SALENGRO: Παρίσιοι, 18.- Ο υπουργός των Εσωτερικών Σαλαγκρώ ηυτοκτόνησεν εντός του κοιτώνος του εις την Λίλλην, ανοίξας τον σωλήνα του φωταερίου. Ο Πρωθυπουργός κ. Λεόν Μπλουμ ανεχώρησεν εις Λίλλην. Ο κ. Μπλουμ κατηυθύνθη αμέσως εις την οικίαν του Σαλαγκρώ. […] Ο διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών κ. Ντελκούρ επέδωκεν εις τον κ. Μπλουμ επιστολήν του Σαλαγκρώ. Ο Πρωθυπουργός αφού ανέγνωσε την επιστολήν την παρέδωκεν εις τους δημοσιογράφους. Το κείμενόν της έχει ως εξής: «Αγαπητέ μου Μπλουμ. […] Εάν δεν κατόρθωσαν [οι συκοφάντες] να με ατιμάσουν κατώρθωσαν όμως να με εξαντλήσουν. Θα φέρουν την ευθύνην του θανάτου μου. Δεν είμαι λιποτάκτης ούτε προδότης. […].» [Σημ. «Φ»: Η πολιτική του σοσιαλιστή Σαλαγκρώ κατέναντι των ομάδων της Ακρας Δεξιάς προκάλεσε σειρά σκληρής εκστρατείας των εφημερίδων της εναντίον του, οι οποίες αξιοποιούσες τα όσα είχε ισχυριστεί περί αυτού το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα το 1923, τον κατηγορούσαν ότι η αιχμαλωσία του στο μέτωπο το 1915 από τους Γερμανούς ήταν λιποταξία. Η Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία, και με την ψήφο των βουλευτών της μετριοπαθούς Δεξιάς, τον εδικαίωσε, αλλά η εκστρατεία συνεχίστηκε σφοδρότερη. Στην κηδεία του ο Μπλουμ εξεφώνησε έναν επικήδειο υπόδειγμα του είδους στην γαλλική γραμματεία του 20ού αιώνος. Για την φύση της συκοφαντίας είπε: «Δεν υπάρχει αντίδοτο στο δηλητήριο της συκοφαντίας. Από τη στιγμή που θα εγχυθεί –ό,τι και αν κάνουμε– συνεχίζει να δρα στο μυαλό των αδιάφορων, των ανθρώπων του δρόμου, όπως μέσα στην καρδιά του θύματος. Διαστρέφει την δημόσια γνώμη γιατί εξαπλώνεται ανάμεσά μας και εντείνει μια οσμή σκανδάλου. Ολοι οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί συλλέγονται μεθοδικά και αγοράζονται ακριβά. Κρίνεται περιττό να επαληθευτούν, να ελεγχθούν, παρά τον κραυγαλέο παραλογισμό τους. Ακούμε και επαναλαμβάνουμε τις φλυαρίες χωρίς να σκεφθούμε ότι πρόκειται για κακογλωσσιά που λίγο θέλει να είναι συκοφαντία και ότι όποιος δημοσιεύει συκοφαντίες γίνεται αθελήτως συνένοχος του συκοφάντη.» Πηγή φωτογραφίας: Bibliothèque Nationale de France.]