ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26-ΧΙ-1936

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΝΤΙΚΟΜΙΝΤΕΡΝ: Βερολίνον, 25.- Το κείμενον της Συμφωνίας ήτις συνήφθη μεταξύ του Γερμανικού Ράιχ και της Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας εγνώσθη ενταύθα σήμερον […]. Εις τον ραδιοφωνικώς μεταδοθέντα λόγον του ο υπουργός της Προπαγάνδας δόκτωρ Γκαίμπελς, ομιλών εξ ονόματος του καγκελλαρίου Χίτλερ και της γερμανικής Κυβερνήσεως, ετόνισε κυρίως ότι η συμφωνία η συναφθείσα μεταξύ των δύο μεγάλων Δυνάμεων έρχεται να διαλύση την πυκνήν ομίχλην εις την οποίαν η κομμουνιστική Διεθνής προσπαθεί από μακρού ήδη χρόνου να κρατήση βυθισμένην την Ευρώπην. Τα δύο έθνη δεικνύουν διά της συνάψεως της συμφωνίας ότι είναι σταθερώς αποφασισμένα ν’ αντιταχθούν κατά της ερυθράς αναρχίας και να μην υποκύψουν εις απειλάς. […] Η συμφωνία υπεγράφη εν Βερολίνω εκ μέρους της Κυβερνήσεως του Ράιχ υπό του εκτάκτου πρεσβευτού του Ράιχ κ. Ρίμπεντροπ και του υποκόμητος Μουσανοκόζι, πρεσβευτού της Ιαπωνίας. [Σημ. «Φ»: Οπως είναι γνωστό, η Ιαπωνία και η Σοβιετική Ενωση δεν ήρθαν σε σύρραξη μεταξύ τους κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρά μόνο μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας από τους Αμερικανούς στη Χιροσίμα, και συγκεκριμένα στις 9 Αυγούστου 1945, την ημέρα της έκρηξης της δεύτερης ατομικής βόμβας εναντίον του Ναγκασάκι, όταν δηλαδή η Ιαπωνία είχε πλέον εξουθενωθεί. Στη φωτογραφία ο Μουσανοκόζι Κιντόμο παρακολουθεί τον Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ που υπογράφει το Σύμφωνο Αντικομιντέρν.]

ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Παρίσιοι, 25.- Αγγέλλεται εκ Βασιγκτώνος ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι καίτοι ανησυχούν εκ της γερμανο-ιαπωνικής συμφωνίας επιθυμούν να τηρήσουν έναντι αυτής απόλυτον ουδετερότητα. Οι καλώς πληροφορημένοι αμερικανικοί κύκλοι λέγουν ότι η γερμανο-ιαπωνική συμφωνία λειτουργεί ήδη διά συνεργασίας των επιτελείων των δύο χωρών και συμβολής της Γερμανίας εις την ανάπτυξιν της ιαπωνικής αεροπορίας.