ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 2-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-2-chii-1936-2163820

ΚΗΔΕΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥΤΤΙ: Το αλληλοφάγωμα εις την ερυθροκρατουμένην Βαρκελώνην. Η κηδεία του Μπουοναβεντούρα Ντουρούττι [23 Νοεμβρίου 1936], ηγέτου των αναρχικών της Βαρκελώνης, ο οποίος κατά τινας πληροφορίας εφονεύθη υπό των εκμανέντων κομμουνιστών. [Σημ. «Φ»: Ο Ντουρούττι, στην πρώτη γραμμή συνεχώς, είχε σπεύσει από τη Βαρκελώνη και πολεμούσε στην άμυνα της Μαδρίτης. Φονεύθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1936. Η κρατούσα άποψη είναι ότι δεν σκοτώθηκε από σφαίρα των εθνικιστών.]
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ: Λονδίνον, 1.- Κατά πληροφορίας του «Ημερησίου Τηλεγράφου», η γαλλική Κυβέρνησις ειδοποιήθη ότι δύο χιλιάδες Γερμανοί στρατιώται απεβιβάσθησαν, υπό την ιδιότητα του εθελοντού, εις τα ισπανικά παράλια τα κατεχόμενα από τα εθνικά στρατεύματα, και την στιγμήν ταύτην κατευθύνονται εις το μέτωπον της Μαδρίτης. [Σημ. «Φ»: Μέσα στη Μαδρίτη, ηγετικό ρόλο στην άμυνά της έπαιζαν ήδη Σοβιετικοί αξιωματικοί.]
ΒΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ: Παρίσιοι, 1.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι κατηργήθη η διαταγή του υπουργείου των Στρατιωτικών δι’ ης απηγορεύετο εις τους Γερμανούς στρατιωτικούς εν γένει να εισέρχωνται εν στολή εντός ζώνης πέντε χιλιομέτρων κατά μήκος της προς το Βέλγιον, την Γαλλίαν και την Τσεχοσλοβακίαν μεθορίου.
ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ ΡΕΓΚΟΣ: Εις το «Ασυλον Τέχνης» (Νικοδήμου 21), ανοίγει η έκθεσις του ζωγράφου κ. Πολυκλείτου Ρέγκου.
LEOPOLDO FREGOLI:  (Από νεκρολογία του κριτικού Renato Simoni της Corriere della Sera, για τον ηθοποιό που άλλαζε δεκάδες ρόλους σε κάθε παράστασή του.) « […] Κατώρθωνε μέσα σε μίαν βραδυάν να μεταμορφώνεται εις τριάντα, εις πενήντα πρόσωπα χωρίς να έχουν καμμίαν σχέσιν το ένα με το άλλο. Δεν διαβλέπατε πίσω από το προσωπείον τον ηθοποιόν. Οχι. Και αν αφαιρούσατε το προσωπείον όπισθεν αυτού, ήτο ο τύπος που σας παρουσιάζετο. Είχε απαράμιλλον ευλυγισίαν όχι μόνον σωματικήν, αλλά και διανοητικήν και ψυχικήν. […].»
«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»: Το Σάββατον, 5 Δεκεμβρίου, κυκλοφορούν τα «Νεοελληνικά Γράμματα».