ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ»

80-chronia-prin-stin-k-2166058

ΤΣΑΓΚ ΣΟΥΕ ΛΙΑΓΚ: Σαγκάη, 17.– Αι μάχαι συνεχίζονται εις την Κίναν ανατολικώς του Σιαν Φου και εις τα πέριξ του Χβα Σιν μεταξύ των στρατευμάτων του στρατηγού Τσαγκ Σούε Λιαγκ και των κυβερνητικών δυνάμεων. Φαίνεται όμως ότι αποβαίνουν υπέρ της κυβερνήσεως διότι το κίνημα του Τσαγκ Σούε Λιαγκ εύρεν αντιθέτους πολλούς αξιωματικούς, οι οποίοι αποκρούουν την συμμαχίαν με τους ερυθρούς. Επίσης κατά χιλιάδας και οι στρατιώται προσχωρούν εις τους κυβερνητικούς. [Σημ. «Φ»: Ο Τσαγκ Σούε Λιαγκ συνελήφθη από τον Τσαγκ Κάι Σεκ και έζησε σε «χρυσή φυλακή» από το 1937 μέχρι το 1990 στην Ταϊβάν. Στην Κίνα θεωρείται εθνικός ήρως. Στη φωτογραφία με το επιτελείο του.]
ΣΑΧΤ: ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ή ΠΟΛΕΜΟΣ: Βερολίνον, 17.– Ο κ. Χιάλμαρ Σαχτ, διοικητής της Τραπέζης του Ράιχ εις άρθρον του δημοσιευόμενον εις το αμερικανικόν περιοδικόν «Εξωτερικαί Υποθέσεις» [Foreign Affairs] ασχολούμενος με το αποικιακόν ζήτημα παρατηρεί: Το γερμανικόν αποικιακόν ζήτημα δεν είναι ιμπεριαλιστικόν αλλ’ αποκλειστικώς ζήτημα οικονομικής υπάρξεως. Ακριβώς διά τον λόγον τούτον το μέλλον της ευρωπαϊκής ειρήνης εξαρτάται εκ της επιλύσεως αυτού. […] Ο κ. Σαχτ καταλήγων τονίζει ότι ουδείς αγαπών την ειρήνην δύναται να επιδοκιμάση όπως μεγάλα και προοδευτικά κράτη στερούνται αποικιών και πρώτων υλών.
ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Σήμερον Παρασκευήν θα ομιλήση εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρείας ο κ. Τέλλος Αγρας με θέμα: «Πώς βλέπουμε σήμερα τον Παπαδιαμάντη», συνεχίζων τας διαλέξεις της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών.
ΚΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Αύριον Σάββατον και μεθαύριον Κυριακήν θα δοθή υπό των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών εν Ψυχικώ υπέρ ενισχύσεως του Ταμείου Υποτροφιών αυτού παράστασις του Σαιξπηρείου έργου«Ονειρον θερινής νυκτός», ελληνιστί κατά μετάφρασιν Β. Ρώτα και σκηνοθεσίαν, σκηνογραφίαν Καρόλου Κουν […].
ΤΟ ΠΟΛΥΧΟΡΔΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗ: Κατά την χθεσινήν δημοσίαν συνεδρίαν της Ακαδημίας Αθηνών έγιναν αι εξής επιστημονικαί ανακοινώσεις: […] Περί της εφευρέσεως νέου μουσικού οργάνου. Ανακοίνωσις κ. Ευαγγ. Τσαμουρτζή, παρουσιασθείσα υπό του κ. Δ. Μητροπούλου.