ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 20-ΧΙΙ-1936

80-chronia-prin-amp-8230-20-chii-1936-2166589

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ:  (Εισαγωγή δημόσιας ομιλίας του Μεταξά στον Τύρναβο, παρουσία του Γεωργίου Β΄, κατά τα εγκαίνια αντιπλημμυρικών έργων.) «Μεγαλειότατε. Παρακαλώ να μου επιτρέψητε να είπω ολίγας λέξεις εις τον λαόν σας […].» [Σημ. «Φ»: Στον λόγο του αυτό προς το πλήθος των πολιτών ο Μεταξάς ούτε μία φορά δεν έκανε μνεία της «4ης Αυγούστου» καθώς ο παρών Γεώργιος δεν ήταν, τυπικά, ο αρχηγός του καθεστώτος.]

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΠΑΥΕΤΟ: Λαμία, 19.- Η φέρουσα την Α.Μ. τον Βασιλέα, τον Πρωθυπουργόν κ. Ιωάννην Μεταξάν και τους λοιπούς επισήμους, προερχομένη εκ Λαρίσης, ειδική αμαξοστοιχία διήλθεν από το Λιανοκλάδι την 19.40 μ.μ. Εις το Λιανοκλάδι έγινεν ενθουσιωδεστάτη υποδοχή, παρά δε την πίπτουσαν βροχήν είχον κατέλθει χιλιάδες κόσμου εκ Λαμίας, ο νομάρχης, ο φρούραρχος, ο διοικητής της χωροφυλακής και αι λοιπαί αρχαί. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ανεπαύετο εκείνην την στιγμήν και δεν εξήλθε, τας αρχάς δε εδέχθη ο υπασπιστής του και ο Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς. Μετά παραμονήν ολίγων λεπτών εις τον σταθμόν, η αμαξοστοιχία ανεχώρησεν υπό τας επευφημίας του συγκεντρωθέντος πλήθους.

ΑΣΤΕΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ.Α.Β.: – «Διατί εις την Θεσσαλίαν τα εγκαίνια ήσαν επίσημα;» – «Διότι τα έργα ήσαν… υδρ–αυλικά».

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΠΙΝΣΤΑΪΝ: Σήμερον ώραν 11 π.μ. εις τα «Ολύμπια» δίδεται η γενική δοκιμή και αύριον Δευτέραν ώραν 6.30 μ.μ. η Δ΄ Συναυλία Συνδρομητών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου και με σολίστ τον διάσημον βιρτουόζον του πιάνου κ. Αρθούρον Ρουμπινστάιν.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΔΕΠΑΣΤΑ, Βουκουρεστίου 2 Β΄ Βιβλία διά δώρα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

«TSOUCHLOS» – FOURRURES, Ερμού 28. Ρresente sa collection de manteaux d’astrakan, breitschwanz, poulain capes et renards argentés.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΟΡΑ: Δέντρα Χριστουγέννων και στολίσματα. Σταδίου 8.

ΚΡΑΣΙ ΜΑΡΚΟ, το καλλίτερο επιτραπέζιο κρασί. Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών.