ΑΠΟΨΕΙΣ

Επικίνδυνα λάθη

Η κρίση των Ιμίων έχει δείξει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να προλαμβάνει τις κρίσεις με την Τουρκία. Κανένα κυβερνητικό στέλεχος δεν δικαιούται να προχωράει σε κινήσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια της χώρας χωρίς την έγκριση των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών. Ούτε να ανακοινώνει κινήσεις για το μέλλον χωρίς τον απαραίτητο σχεδιασμό. Υποτίθεται ότι το ελληνικό κράτος έχει μάθει από τα λάθη των Ιμίων και ξέρει πώς να μην τα επαναλάβει.