80 χρόνια πριν… 10-II-1937

1' 24" χρόνος ανάγνωσης

ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Λονδίνον, 9. – Νέον επεισόδιον ανάλογον προς το του φον Ρίμπεντροπ κατά την επίδοσιν των διαπιστευτηρίων του εις τον Βασιλέα Γεώργιον, εσημειώθη σήμερον κατά την επίσημον δεξίωσιν η οποία εδόθη εις τα ανάκτορα του Αγίου Ιακώβου. Κατ’ αυτήν, ολόκληρον το διπλωματικόν προσωπικόν της γερμανικής Πρεσβείας, κατά την εμφάνισιν του Βασιλέως ύψωσε την χείρα προς χαιρετισμόν αναφωνήσαν «Χάιλ Χίτλερ». Η τοιαύτη στάσις της γερμανικής διπλωματικής υπηρεσίας προεκάλεσε αίσθησιν. (Στη φωτογραφία, από αριστερά: η σημερινή βασίλισσα της Αγγλίας τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ, η βασίλισσα Ελισάβετ, ο πρωθυπουργός Ουίνστων Τσώρτσιλ, ο βασιλιάς Γεώργιος VI και η πριγκίπισσα Μαργαρίτα χαιρετούν τα πλήθη από τον εξώστη του Μπάκιγχαμ στις 8 Μαΐου 1945, ημέρα της συντριβής της Γερμανίας.)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ: Λονδίνον, 9. – Η Βουλή των Κοινοτήτων εψήφισεν το νομοσχέδιον διά του οποίου αυξάνεται από δύο εις πέντε έτη η χρονική περίοδος καθ’ ην θα δύνανται να υπηρετούν υπό τας σημαίας οι εκ νέου καλούμενοι υπό τα όπλα μετά την αρχικήν των απόλυσιν. Ο επί των στρατιωτικών υπουργός εδήλωσεν ότι κατά τον τελευταίον μήνα ο αριθμός των στρατολογηθέντων κληρωτών ηυξήθη κατά 13%.

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ο έφορος Αρχαιοτήτων κ. Σπ. Μαρινάτος ευρίσκεται εις Ουτρέχτην όπου έδωκε την πρώτην του διάλεξιν με θέμα: «Ο χαρακτήρ του Μινωικού πολιτισμού και η σημασία του διά την βαθυτέραν κατανόησιν του Ελληνικού πολιτισμού». Η διάλεξις εγένετο εις τη γερμανικήν γλώσσαν, κατά δε τη διάρκειαν αυτής ήτο ανηρτημένη η Ελληνική σημαία εις την Ακαδημίαν της Ουτρέχτης.

FRITZ KREISLER: Το σημερινόν ρεσιτάλ του μεγάλου καλλιτέχνου κ. Φριτς Κράισλερ θα αρχίση ώραν 5.30 μ.μ. ακριβώς, καθ’ όσον ούτος είναι υποχρεωμένος να αναχωρήση ανυπερθέτως αυθημερόν διά του Εξπρές, αναχωρούντος ώραν 8 μ.μ. [Θα συνοδεύεται] υπό του τακτικού του ακκομπανιατέρ κ. Οττο Σούλχοφφ […].