80 χρόνια πριν στην «Κ» 19.ΙΙ.1937

80 χρόνια πριν στην «Κ» 19.ΙΙ.1937

1' 42" χρόνος ανάγνωσης

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ: «Τo μόνιμον Συμβούλιον της Βαλκανικής Συνεννοήσεως συνήλθεν εις την ε΄ τακτικήν σύνοδον εν Αθήναις […]. Εν τω πλαισίω της διεθνούς ενεργείας υπέρ της ειρήνης, το Συμβούλιον της Βαλκανικής Συνεννοήσεως εκτιμά ιδιαιτέρως την τελευταίαν συμφωνίαν μεταξύ Μεγάλης Bρεταννίας και Ιταλίας, ήτις αποτελεί παράγοντα σπουδαίον διά την διατήρησιν της ειρήνης και της σταθερότητος εν Μεσογείω. Το Μόνιμον Συμβούλιον έλαβε γνώσιν μεθ’ ικανοποιήσεως της συνάψεως του συμφώνου φιλίας Γιουγκοσλαυίας και Βουλγαρίας […].»

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΘΕΡΑΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ: Από την ερχομένην Κυριακήν εισερχόμεθα εις το Τριώδιον […]. Ο κ. Μανέας μαζί με άλλους εκλεκτούς Αθηναίους συνέστησε μίαν μεγάλην επιτροπήν το «Κομιτάτον των Απόκρεω», η οποία θα οργανώση και θα κατευθύνη τας εορτάς. Εις την επιτροπήν μεταξύ των άλλων θα μετέχουν ο Υπουργός – Διοικητής της Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Πλυτάς, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Μανέας, ο κ. Επ. Χαρίλαος, οι κ.κ. Γ. Βλάχος, Α. Κύρου, Δ. Λαμπράκης, Γ. Βουτσινάς, Γ. Πωπ, Τ. Μωραϊτίνης. […].

ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ: «Δηλώ υπευθύνως ο υπογεγραμμένος [… ότι] μετανοώ αποκηρύσσων το Κομμουνιστικόν κόμμα […].»

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ: Παρά τα Αντικύθηρα προσήραξεν χθες το βοηθητικόν πλοίον του ιταλικού στόλου «Εριντάνο». […] Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και διεπεραιώθη προς την ακτήν κατόπιν δραματικής πάλης προς τα κύματα. Eις ναύτης επνίγη.

JOE LOUIS: Νέα Υόρκη, 18.- Ο νέγρος πρωτοπυγμάχος Τζόε Λούις εσημείωσε νέαν επιτυχίαν, επιβληθείς του Τζιμ Μπράουν με νοκ άουτ εις τον τέταρτον γύρον.

ΑΓΕΛΑΔΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΦΑΧΤΕΙ: Θεσσαλονίκη, 18.- Την εσπέραν εις την κεντρικήν αγοράν Μοδιάνο μία αγελάς ενώ ωδηγείτο εις τα σφαγεία κατελήφθη εξ οίστρου και επροκάλεσε τον πανικόν των διαβατών. Η αγελάς, αφού εξερρίζωσε δύο δέντρα και επέφερε ζημίας εις εν σταθμεύον αυτοκίνητον και ετραυμάτισε σοβαρώς τας Κίκαν Σταθιά και Αιμιλίαν Μουράτα, συνελήφθη διά βρόχου εις την αρχήν της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου ήτις ήτο κατάμεστος διαβατών.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΜΕ SUBLIMÉ: Εις την κεντρικήν πλατείαν της Νέας Σμύρνης απεπειράθη να αυτοκτονήση διά λόγους οικογενειακούς ο […] ελαιοχρωματιστής λαβών ισχυράν δόσιν σουμπλιμέ. [Σημ. «Φ»: Το σουμπλιμέ ήταν δηλητηριώδες απολυμαντικό. Εξ ου και η φράση: «Πριν μιλήσεις για μένανε να πλένεις το στόμα σου με σουμπλιμέ.»]