ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 20/21-ΙΙ-1937

ΜΟΙΡΑΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΓΚΡΑΤΣΙΑΝΙ: Ρώμη, 20.- Πληροφορίαι ληφθείσαι εξ Αντίς Αμπέμπα προς το πρακτορείον Στέφανι αναφέρουν ότι κατά την μεσημβρίαν της προχθές Παρασκευής (19-II-1937) εγένετο δολοφονική απόπειρα εκ μέρους Αβησσυνών ιθαγενών κατά της ζωής του Αντιβασιλέως της Αιθιοπίας στρατάρχου Γκρατσιάνι καθ’ ην στιγμήν ούτος διένειμε δώρα εις πτωχούς της πόλεως παρουσία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών και των αντιπροσώπων των κοπτικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων. Τα αποπειραθέντα την δολοφονίαν στοιχεία εκρύπτοντο μεταξύ του πλήθους και, περί το τέλος της τελετής, επωφεληθέντα της κινήσεως, έρριψαν τέσσαρας χειροβομβίδας εκ των οποίων ετραυματίσθησαν ο αντιβασιλεύς Γκρατσιάνι ελαφρώς, ο στρατηγός Λιότα σοβαρώς και τινες ιθαγενείς […]. Κύκλοι του Λονδίνου φρονούν ότι η απόπειρα δεν στερείται πολιτικής σημασίας και υποκρύπτει την έννοιαν ότι δεν επήλθεν εισέτι η συμφιλίωσις των Ιταλών και των πληθυσμών της Αιθιοπίας. [Σημ. «Φ»: Δράστες ήσαν δύο νεαροί Ερυθραίοι, οι Ντεμπός Αμπράχα και Μόγκες Ασγκεντόμ. Την ίδια ημέρα άρχισαν τα ιταλικά αντίποινα που κράτησαν έως την 21η Φεβρουαρίου και είναι γνωστά ως «Η σφαγή της Αντίς Αμπέμπα». Στη φωτογραφία, πλατεία της Αντίς Αμπέμπα με τον οβελίσκο εις ανάμνησιν των θυμάτων.]

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ 50ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ: Την Τρίτην, 23 Φεβρουαρίου, εις την αίθουσαν του «Ασκραίου» θα ομιλήσουν «για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο» οι Ρήγας Γκόλφης, Μαρίνος Σιγούρος, Τέλλος Αγρας, και Αγγελος Τερζάκης. Θα διαβάση η Τζούλια Αμπελά Τερέντσιο τα διηγήματα «Μανόλιες» και «Καμπάνες». Την δε Τρίτην, 2 Μαρτίου, ο κ. Αριστος Καμπάνης.

LINCOLN MACVEAGH: Η Α. Μ. ο Βασιλεύς (Γεώργιος Β΄) παρηκολούθησε χθες το απόγευμα (19-ΙΙ-1937) εις την Γαλλικήν Αρχαιολογικήν Σχολήν την διάλεξιν του πρεσβευτού της Αμερικής κ. Μακ Βη περί αναστηλώσεως του Λέοντος της Αμφιπόλεως. [Σημ. «Φ»: Ο πρέσβης MacVeagh ήταν και αρχαιολόγος, σπουδασμένος στο Χάρβαρντ, και συνέβαλε καθοριστικά στην εξεύρεση πόρων για την αναστήλωση του Λέοντος της Αμφιπόλεως].