ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 24-ΙΙ-1937

80-chronia-prin-amp-8230-24-ii-1937-2177160

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΒΙΕΔΟ: Παρίσιοι, 23.- Ειδήσεις εκ Σαλαμάνκας αναφέρουν ότι τα ερυθρά αποσπάσματα, τα οποία ενήργησαν την επίθεσιν εις Οβιέδο, υπέστησαν μεγάλας απωλείας. Το εθνικόν Στρατηγείον «Φράνκο» υπολογίζει τους νεκρούς, τους τραυματίας και τους αιχμαλώτους εκ των ερυθρών εις τέσσαρας χιλιάδας. Βαρείας απωλείας υπέστησαν οι ερυθροί και εις άλλους τομείς της Αστουρίας. Η επίθεσις ήρχισε τας νυκτερινάς ώρας της 21ης προς την 22αν. Περί την 2αν πρωινήν ερρίφθησαν τέσσαρες κανονιοβολισμοί οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα της επιθέσεως. Αμέσως ήρχισε μονομαχία πυροβολικού διαρκέσασα πολλάς ώρας. Περί την 5ην πρωινήν οι ερυθροί επετέθησαν διά του πεζικού των. Την ιδίαν ώραν αντεπετέθησαν τα εθνικά στρατεύματα. Επηκολούθησε πεισματώδης αγών. Οι ερυθροί ηδυνήθησαν να καταλάβουν την οδόν Οβιέδο – Γκράντο καθώς και εν ορφανοτροφείον ευρισκόμενον εις τι των προαστείων. Βραδύτερον όμως οι εθνικισταί αντεπετέθησαν και ανακατέλαβον την οδόν Οβιέδο – Γκράντο απωθήσαντες τους ερυθρούς πέραν των αρχικών των θέσεων. [Στη φωτογραφία, η εφημερίδα «Κήρυξ της Αραγώνος» της 24ης Φεβρουαρίου 1937 τιτλοφορεί: «Η ήττα που υπέστησαν οι ερυθροί στην απελπισμένη προσπάθειά τους να εισέλθουν στην πρωτεύουσα των Αστουριών έχει αναλογίες εκατόμβης».]

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: Λονδίνον, 23.- Κατά πληροφορίας του «Ημερησίου Τηλεγράφου» αι δαπάναι διά τους αγγλικούς εξοπλισμούς κατά το έτος 1937-38 θ’ ανέλθουν εις 230 εκατομμύρια στερλίνας. Δηλαδή παρατηρείται αύξησις εκ 42 εκατομμυρίων λιρών εν σχέσει προς το παρελθόν έτος. Αι δαπάναι διά τους ναυτικούς εξοπλισμούς θα ανακοινωθούν την προσεχή εβδομάδα.

«ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΑΚΗ: Εξεδόθη και εκυκλοφόρησε το πρώτον τεύχος του περιοδικού «Νέα Πολιτική» υπό την διεύθυνσιν του κ. Ιωάννου Τουρνάκη. [Σημ. «Φ»: Η «Νέα Πολιτική» ήταν ένα από τα δύο περιοδικά διανοουμένων που εκδόθηκαν ειδικά για να υπηρετήσουν το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το άλλο και σημαντικότερο ήταν «Το Νέον Κράτος» που άρχισε να εκδίδεται τον Σεπτέμβριο του 1937 με διευθυντή τον Αριστο Καμπάνη και εξώφυλλο σχεδιασμένο από τον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα. Σχετικά βλ. Γιώργος Ανδρειωμένος: «Η πνευματική ζωή υπό επιτήρηση: Το παράδειγμα του περιοδικού Νέον Κράτος, εκδ. Ιδρυμα Ουράνη, Αθήνα 2010».]