ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιπόλαιες δηλώσεις

Για πολλοστή φορά επισημαίνεται πως η άσκηση πολιτικής στα εθνικά θέματα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα. Επομένως, δεν εξυπηρετείται με επιπόλαιες δηλώσεις και «νταηλίκια» για τη δημιουργία εντυπώσεων σε κάποιο εσωτερικό ακροατήριο. Ιδίως στη σημερινή συγκυρία, που απέναντι υπάρχει ένας ασταθής και απρόβλεπτος γείτονας, έτοιμος για προκλήσεις. Αυτό πρέπει πρώτος να το αντιληφθεί ο πρωθυπουργός και να το επιβάλει σε όλους τους υπουργούς του. Πριν να είναι αργά!