ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 17-III-1937

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ, (Ο ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ): Την προσεχή Κυριακήν ώραν 11 π.μ. εις τα «Ολύμπια», την συναυλίαν της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών θα διευθύνη ο κ. Φ. Οικονομίδης. Θα λάβη μέρος, προσκληθείς υπό του Ωδείου, ο διακεκριμένος Ελλην εξ Αιγύπτου πιανίστας κ. Γεώργιος Θεμελής (sic). Ο διαπρεπής καλλιτέχνης, καίτοι τυφλός, χάρις όμως εις τα αξιόλογα πιανιστικά και μουσικά προσόντα του έτυχε της όλως εξαιρετικής ευνοίας τού να γίνη δεκτός όπως σπουδάση εις το Ωδείον Παρισίων. Τελευταίως ενεφανίσθη εις τα Κοντσέρτα «Παδελού» εν Παρισίοις, όπου απέσπασε τον θαυμασμόν των ακροατών του καταχειροκροτηθείς ενθουσιωδέστατα, εις το Κοντσέρτο εις Λα του Λιστ, το οποίον θα εκτελέση την προσεχή Κυριακήν. (Απόκομα της εφημερίδας Le Figaro της 21ης Φεβρουαρίου 1937 με την αναγγελία κοντσέρτου του Γιώργου Θέμελη στην Οπερά Κομίκ στο Παρίσι με την ορχήστρα Pasdeloup υπό τη διεύθυνση του Αλμπέρ Βολφ. Πηγή: Bibliothèque Νationale de France / Gallica.)

ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ:  (Απόσπασμα ρεκλάμας.) Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης Δημητράκου κατά φυλλάδια 2 δραχμών, Κυριακήν και Πέμπτην. Εργον γιγάντειον ερμηνεύον 300.000 λέξεων. Περιέχον 10.000 παροιμίας, γνωμικά, στίχους λαϊκών τραγουδιών. Συντασσόμενον από τους αριστείς των Ελλήνων εν τοις γράμμασι. Είναι το πρώτον και μόνον επιστημονικόν Λεξικόν όλης της Ελλην. Γλώσσης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Προώρισται να χρησιμεύση ως το επίσημον Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Αποδελτιώνονται περί τις 10.000 τόμοι ανήκοντες εις 3.000 συγγραφείς. Συνδρομηταί όλα τα Πανεπιστήμια και Βιβλιοθήκαι του Κόσμου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αύριον Πέμπτην και ώραν 6ην μ.μ. θα γίνουν εις την αίθουσαν της Λέσχης Καλλιτεχνών τα εγκαίνια της εκθέσεως του γνωστού ζωγράφου κ. Γιάννη Μηταράκη. Η έκθεσις περιλαμβάνει 40 πίνακας, πορτραίτα και τοπία, όλην την τελευταίαν εργασίαν του εκλεκτού καλλιτέχνου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΕΣΗΣ, (Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ): Σήμερον Τετάρτην και ώραν 7 μ.μ. θα ομιλήση εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρείας ο κ. Αντώνιος Μάτεσης με θέμα: «Σελίδες εκ της ιστορίας της Ζακύνθου» [Σημ. «Φ»: Ο προαναφερόμενος είναι απόγονος του δραματουργού του «Βασιλικού». Είχε κάνει και μία διάλεξη στον «Παρνασσό» με θέμα «Ο Σολωμός και η Ζάκυνθος».]