ΑΠΟΨΕΙΣ

Πριν να είναι αργά

Η Ελλάδα εμφανίζεται σαν μια χώρα η οποία εισάγει και εξάγει μπαχαλάκηδες και τρομοκρατία. Για ορισμένους ξένους θεωρείται προορισμός, επειδή μπορούν να δράσουν με τρόπο που δεν επιτρέπεται σε άλλα κράτη. Τώρα έχουμε και προσπάθεια εξαγωγής τρομοκρατίας, γεγονός που εκθέτει τη χώρα σε μια κρίσιμη περίοδο. Είναι ανάγκη, ως κοινωνία και πολιτικό σύστημα, να αλλάξουμε στάση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα πριν να είναι αργά.