ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 22-III-1937

80-chronia-prin-amp-8230-22-iii-1937-2181344

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: (Ανταπόκριση από τη Λιβύη· απόσπασμα περιγραφής της εισόδου του Μουσσολίνι στην Τρίπολη.) « […] Ολη η πλατεία φωτίζεται μόνο από την λαμπερή τεχνητή πυρκαϊά του κάστρου και όταν, εις τας οκτώ, αρχίζουν οι κανονιοβολισμοί, που αναγγέλλουν την είσοδο του Ντούτσε, μια βουή ξεσπά από το σκοτεινό μαζεμμένο πλήθος. […] Σε λίγο εμφανίζεται ο Ντούτσε. Τριγυρισμένος από όλους τους υπουργούς του εφίππους, ο Ντούτσε επάνω σ’ ένα γκρίζο άλογο με απλή γκρίζα στολή, εμφανίζεται στο πλήθος. Χαμένος σχεδόν ανάμεσα στον πλούτον των χρυσοκεντημένων στολών απέκτησε, εκείνη την στιγμή, ένα ιδιαίτερο μεγαλείο, και όταν στη μέση της μεγάλης πλατείας σταμάτησε και χαιρέτησε το πλήθος, φάνηκε, ζωντανό άγαλμα από γρανίτη, σαν αληθινός Ρωμαίος κατακτητής. […].» (Στη φωτογραφία, ο Μουσσολίνι έφιππος φέρων την Σπάθη του Ισλάμ που του προσέφερε τοπικός άρχων. Πλάι του ο Ιταλο Μπάλμο, διοικητής της Λιβύης.)

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Παρίσιοι, 21.- Κατά πληροφορίας εκ Βερολίνου η Γερμανική μυστική αστυνομία, η γνωστή υπό το όνομα «Γκεσταπό», ενήργησε κατ’ αυτάς σειράν συλλήψεων προσώπων ανηκόντων εις τους κύκλους της διαλυθείσης οργανώσεως των χαλυβδοκράνων. Αι συλλήψεις αυταί οφείλονται εις την διατυπωθείσαν κατηγορίαν εναντίον των συλληφθέντων ότι ούτοι ευρίσκονται εις σχέσεις μετά του οίκου των Χοεντζόλλερν και συγκεκριμένως μετά της αυτοκρατείρας Ερμίνας, δευτέρας συζύγου του Αυτοκράτορος Γουλιέλμου. Πιστεύεται ότι είχεν οργανωθή ολόκληρος συνωμοσία προς ανατροπήν του εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος και διά την αντικατάστασίν του υπό του μοναρχικού πολιτεύματος. Εις την συνωμοσίαν λέγεται ότι μετείχον πολλοί βιομήχανοι καθώς και αξιωματικοί εν ενεργεία. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο δόκτωρ Παύλος Στούρμερ, άλλοτε αρχηγός των χαλυβδοκράνων, καθώς και ο συγγραφεύς Βίλλυ Κραφτ.