ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 23-III-1937

ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ:  (Ανταπόκριση από την Τρίπολη της Λιβύης.) «Ακούραστος, ο Ντούτσε, αφού επεσκέφθη όλα τα περίπτερα της Εκθέσεως, επισκέπτεται τα δύο νέα ξενοδοχεία, μερικά μνημεία, ένα νεκροταφείο, μία εκκλησία… Λαχανιασμένα σκυλιά εμείς ακολουθούμε, σερνόμαστε πίσω του πιστοί. Ο απογευματινός περίπατος τελειώνει με την επίσκεψη της Εβραϊκής συνοικίας. […] Μισή ώρα κατόπιν, εις τας 7, ούτος ο ακούραστος άνθρωπος, μειδιών, φρεσκότατος μετά δίωρον ιππασία και μια ημέρα εντατικής απασχολήσεως, εδέχθη τους αντιπροσώπους του ξένου Τύπου εις το Μέγαρον του Κυβερνήτου. […] Στον αντιθάλαμο μια ευχάριστη έκπληξις μου επεφυλάσσετο: Ο Μουσσολίνι εδέχετο τους δημοσιογράφους κατά εθνικότητα, πράγμα που έκανε τον μικρόν Ιάπωνα και μένα να σκιρτήσουμε από χαρά, διότι μοναδικοί αντιπρόσωποι του τόπου μας μας εδίδετο η ευκαιρία να έχουμε σχεδόν μια συνέντευξη με τον Ντούτσε. Δύο λεπτά μετά την Αγγλία, κατ’ αλφαβητική σειρά, ο γραμματεύς του Ντούτσε εφώναξε: “Ελλάς”, και προχώρησα. Εκείνη την ώρα μια σκέψις μ’ εγέμισε αγωνία. Πώς πρέπει άραγε να χαιρετίσω; Θυμήθηκα ότι ο Μουσσολίνι δεν θέλει να δίδη το χέρι του, αλλά τότε τι κάνει κανείς όταν παρουσιάζεται; Χωρίς να το καταλάβω εν τω μεταξύ είχα φθάσει εμπρός του και μηχανικά έκανα ένα θαυμάσιο φασιστικό χαιρετισμό.
– Είσθε απεσταλμένη της “Καθημερινής;” μου μειδίασε με απλότητα ο Μουσσολίνι. Την ακούω συχνά. Είναι πρώτης τάξεως εφημερίς… (Αφού είναι τα… μόνα λόγια του Ντούτσε, ας μου επιτραπή να τα αναφέρω.) Ελπίζω ότι σας άρεσε το ταξείδι. Εως ότου  διαλυθώ  σ’ ενθουσιασμένα “ευχαριστώ”, η Ουγγαρία είχε εμφανισθή στην πόρτα. Εχαιρέτησα πάλι και εξηφανίσθην. […]».

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΙΘΙΟΠΩΝ ΟΜΗΡΩΝ: Λονδίνον, 22.- Πληροφορίαι του Πρακτορείου Ρώυτερ αναφέρουν ότι κατά την τελευταίαν αβησσυνιακήν απόπειραν της Αντίς Αμπέμπα εξετελέσθησαν, κατόπιν διαταγής του [Ιταλού] αντιβασιλέως Γκρατσιάνι, οι δύο υιοί του εν Λονδίνω πρεσβευτού της Αιθιοπίας και ο υιός του Αβησσυνού υπουργού των Εξωτερικών.

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ: Προχθές την πρωΐαν διεξήχθη εν Πειραιεί η απογραφή των προσφυγικών οικογενειών, των διαμενουσών εις ξύλινα παραπήγματα και προσωρινά στέγαστρα, λήξασα την 10ην νυκτερινήν. Αι απογραφείσαι οικογένειαι ανέρχονται εις 22.500.

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Η κοινότης Αμπελώνος Λαρίσης προσφέρει 50.000 δραχμάς υπέρ της πολεμικής αεροπορίας, ως πρώτην δόσιν.