ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 24-III-1937

24s10s2filistor

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: Το Υφυπουργείον της Δημοσίας Ασφαλείας εκοινοποίησε χθες προς τα αρχηγεία της Χωροφυλακής και Αστυνομίας και εις όλας τας αστυνομικάς αρχάς εγκύκλιον διά της οποίας καθορίζει ότι η κατοχή κομμουνιστικών βιβλίων, εφ’ όσον δεν συνοδεύεται και από πράξεις προπαγανδιστικάς, δεν αποτελεί αδίκημα. Περαιτέρω αναφέρεται ότι αι ιδιωτικαί βιβλιοθήκαι αποτελούν μέγιστον ηθικόν κεφάλαιον εκ του οποίου ο επιστήμων αντλεί εφόδια διά την καλυτέραν κατάρτισιν και έρευναν της επιστήμης. Επομένως αν δεν συντρέχουν άλλαι ειδικαί περιπτώσεις, δεν πρέπει ο καλής πίστεως μελετητής να στερήται των μέσων της μελέτης του. Το αυτό δεν δύναται να ισχύη διά τους μη επιστήμονας ή εκείνους των οποίων αι βιβλιοθήκαι αποτελούνται μόνον από κομμουνιστικά βιβλία. (Στη φωτογραφία, το εξώφυλλο του «Επιτάφιου» του Γιάννη Ρίτσου, έκδοση «Ριζοσπάστη», 8-VI-1936.)

ΠΡΩΘΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ WINCHESTER: Λονδίνον, 23.- Ο διπλωματικός συνεργάτης του Πρακτορείου Ρώυτερ, μεταδίδων σήμερον περίληψιν του λόγου του κ. Μουσσολίνι, πιστεύει ότι ο υπαινιγμός του Ντούτσε περί «υποκριτικής ευγλωττίας ήτις προέρχεται από αγγλικανικάς τινας έδρας» αφορά τελευταίον βίαιον λόγον του Πρωθιερέως του Ουίντσεστερ Σεβασμιωτάτου Σέλγουιν, εκφωνηθέντα την παρελθούσαν Πέμπτην [18-ΙΙΙ-1937] εν Λονδίνω εις την εκκλησίαν του Αγίου Γεωργίου εν Μπλούμσμπερν, κατά την επιμνημόσυνον δέησιν υπέρ των «ανδρών, γυναικών και παιδίων τα οποία εσφάγησαν εν Αβησσυνία» [βλ. «Φ» 21-ΙΙ-2017]. Εις το μνημόσυνον παρέστησαν ο τέως Αυτοκράτωρ της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασιέ […]. Περαιτέρω ο Πρωθιερεύς του Ουίντσεστερ παρέβαλε τους υπερασπιστάς της Αιθιοπίας με τους Σπαρτιάτας των Θερμοπυλών και απεκάλεσε τους Αβησσυνούς «πατριώτας μάρτυρας». Ο Σεβασμιώτατος Σέλγουιν υπαινισσόμενος την επίθεσιν ης εγένετο αντικείμενον από μέρους του κ. Μουσσολίνι ο αγγλικός άμβων, διότι επέκρινε την στάσιν της Ιταλίας εις το αιθιοπικόν, εδήλωσεν ότι εάν κρίνωμεν από την κατάστασιν της ταραχής εις ην ευρέθησαν οι Ιταλοί φαίνεται ότι η συνείδησίς των δεν είναι ήσυχος ως προς ό,τι αφορά την Αιθιοπίαν.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Βασιλικόν [Εθνικόν] Θέατρον. Αύριον Πέμπτην επί τη εθνική εορτή δύο πανηγυρικαί παραστάσεις. Απογευματινή 5.30, βραδυνή 10 μ.μ., με το αριστουργηματικόν μυστήριον «Η θυσία του Αβραάμ». Προ της παραστάσεως θ’ απαγγελθούν υπό των Ηθοποιών του Θιάσου ποιήματα του Σολωμού και του Κάλβου αναφερόμενα εις την ηρωικήν εποποιίαν του 1821. […].